Forside Aktuelt Smittevern

Smittevern

Oppdatert: 15.05.20

Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommuneoverlege Rune Davidsen samarbeider tett med beredskapsteamet og vurderer nødvendige tiltak fortløpende.

Unngå smitte

God håndhygiene er viktig for å unngå å bli smittet og forhindre spredning av smitte. Så vask hendene ofte.

Følg disse rådene for å unngå smitte:

 • Pass på å holde god avstand til personer som er syke.
 • Man skal holde minst 1 meter avstand til alle.
 • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk og vask hendene.
 • Bruk albukroken når du hoster eller nyser og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke mulig, for eksempel på reise.

Mer informasjon finner du under:

HYGIENEPLAKATEN
SMITTEVERN - HELSEDIREKTORATET

Myndighetene ber videre alle aktører i helsevesenet finne alternative løsninger til håndhilsing, og at befolkningen i alle sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming.

Kommuneoverlegen i Våler ber alle ledere sørge for at disse bestemmelsene overholdes i deres virksomheter.

Retningslinjer for samvær

Tiltakene for å redusere spredningen av koronasmitten fortsetter. Rådene for nærkontakt skjerpes. Regjeringen har i bestemt:

 • Man får ikke være mer enn fem i en gruppe.
 • Avstanden mellom personer innendørs må være minst 2 meter.
 • Man kan nå være inntil 20 personer samlet i privat bolig, forutsatt at det er mulig å opprettholde smittevernsreglene (1 meter avstand, god hoste/nyse - og håndhygiene)

Unntaket fra begge reglene: Dersom alle er fra samme husstand. Dette er en nasjonal dugnad og situasjonen i Våler kommune er lik andre kommuner over hele landet. Det viktigste nå er liv og helse. Vi vet at tiltakene rammer hardt på mange områder. Næringslivet sliter når samfunnet går på sparebluss. Karantene kan skape utfordringer i mange hjem. Men vi må fortsette denne dugnaden. Vi må stå sammen.

Alle arrangementer avlyses

Kommuneoverlegen i Våler kommune ber om at alle arrangementer, møter og kurs - uavhengig av antall personer - avlyses eller utsettes på ubestemt tid. Kommunen avlyser alle interne kurs og møter som ikke er strengt nødvendige.

 • Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden - dette gjelder også barn og ungdom
 • Det er vondt og kjedelig å avlyse middagsselskap/barnebursdag, men nå er det alvor.
 • Gå på butikken når dere må, men hold god avstand (min. 1 meter) til andre, og vær alltid nøye med håndhygiene.
 • De som må på jobb, går på jobb, men holder så god avstand som mulig til andre. Husk håndhygiene.
 • Gå gjerne turer i frisk luft, men hold god avstand til andre.
 • Unngå ærender som ikke er helt nødvendige.
 • Hold dere i egen kommune.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Foreldre må holde barna mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • En skal ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

TRYGGE RÅD TIL FORELDRE I KORONAHVERDAGEN