Forside Aktuelt Status koronasmittet og testede

Fra pandemien startet i Våler kommune har 72 innbyggere testet positivt på covid-19.

Oppdatert: 22.01.21

Våler kommune bekrefter at per 22.01.2021 har 72 personer fra Våler kommune testet positivt på covid-19 siden pandemien startet. Det er foretatt 4792 koronatester i Våler kommune til nå.

Det er påvist mutert virus i regionen.

Det pågår et coronautbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune. Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Virusvarianten kan ha spredd seg rundt i Nordre Follo og utover Nordre Follos kommunegrenser.


Våler kommune vurderer tiltak og kommer tilbake med ytterligere informasjon.
Les mer om virusvarianten og dette utbruddet her:

FHI: ENGELSK VIRUSVARIANT PÅVIST I UTBRUDD I NORDRE FOLLO.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 4 innbyggere i Våler kommune fredag 22.01.2021.

Det er bekreftet fire nye positive korona-prøver i Våler kommune fredag 22.01.2021. De smittede er varslet og blir fulgt opp. Smitteoppsporingene er igangsatt og varsler om karantene vil bli gitt fortløpende. Det arbeides ut fra at tre av de nye smittetilfellene tilhører samme smitteklynge, men det er så langt ikke mistanke om noen utbruddssituasjon. Den fjerde påviste er en ansatt i Våler kommune som er nærkontakt i jobbsammenheng. Det er nå til sammen 72 personer fra Våler kommune som har testet positivt i løpet av pandemien.

NB! Smittesporingsteamet i Våler kommune har også avdekket at det har vært smittede personer i Middagsåsen skisenter. Det er på grunn av aktivitetenes art og antall mennesker som har vært til stede, vanskelig å definere den enkelte nærkontakt. Kommunen oppfordrer derfor isteden alle som har vært i skibakken i løpet av mandagen om å være ekstra observant i forhold til symptomer og ta kontakt for testing ved mistanke om smitte.

NB! Våler kommune følger nøye nå med på oppdatert informasjon om utbruddet av mutert virus i Nordre Follo kommune og ber innbyggerne gjøre det samme. Kommunen vurderer i den forbindelsen fortløpende og fra time til time behovet for nye og strengere smitteverntiltak. I mellomtiden oppfordres innbyggerne til å være ekstra forsiktige ved å unngå unødvendig reising og begrense sosial kontakt i forbindelse med arrangementer, private sammenkomster, osv. Det anbefales bruk av munnbind i det offentlige rom, unngå offentlig transport og å være ekstra observant i forhold til symptomer.

Husk å ta vare på deg selv og de rundt deg. Sammen vil vi da komme kjappere tilbake til normalen.

Holder vi bare ut litt til, så skal alt bli bra igjen!

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune torsdag 21.01.2021.
En klasse til settes derfor i karantene på Kirkebygden skole.

Vi har torsdag 21.01.2021 fått meldt to nye positive covid-19-prøver i Våler. Begge er kjente nærkontakter. Det dreier seg om en voksen person og nok en elev ved Kirkebygden skole. Som resultat av dette er ytterligere en skoleklasse med 19 elever og dessuten 8 ansatte satt i karantene. Det dreier seg denne gangen om en klasse på ungdomsskolen. Dette er smittetilfelle nummer 67 og 68 i Våler kommune siden pandemiens begynnelse.

Reidar Kaabbel

Smittetrenden i kommunen

Smittetrenden i kommunen er fortsatt flat, men det som er bekymringsfullt er at den ikke går ned, som i resten av landet. De siste ukene har vi hatt en ny smittet hver dag. I den siste 14-dagers perioden har vi hatt 226,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Det er som en middels bydel i Oslo, men der er smittetrenden synkende. Hos oss har vi hatt like mye smitte hver uke gjennom vinteren så langt, som vi hadde i de verste ukene i mars og april i fjor. Men mens smitten i våres utgjorde en topp som avtok raskt, ligger vi altså nå på et platå som er så høyt. Det bekymringsfulle er altså at smitten ikke går ned.

Totalbildet tyder på at det nå er for mange som slapper av på smitteverntiltakene. Årsakene kan blant annet være at man begynner å bli vant til pandemien (disse tallene hadde skremt oss skikkelig i våres) at man tar gevinsten av vaksineringen på forskudd (før den har kommet ordentlig igang) og at vi som har ansvaret ikke sier klart nok ifra til befolkningen.

Ved rådgivning merkes en økende motstand mot karantenering og mot å begrense aktiviteter og kontakter. Man blir ofte møtt med argumentet om at "det kan da ikke være nødvendig med så lavt smittetrykk som vi har i Våler". Dette er veldig feil. Vi har i en periode hatt mindre smitte enn områdene rundt oss, men nå er altså smittetrykket like stort her som i for eksempel Oslo.

Det lettes nå på de nasjonale smitteverntiltakene fordi smitten er synkende i landet som helhet. Våler følger imidlertid ikke denne nedadgående trenden. Det betyr at vi begynner å nærme oss et punkt der vi må vurdere lokale tiltak.

Poenget er at vi ikke må slippe opp nå – det er viktig at vi holder fokus. Vi vet at folk er lei og slitne. Men vi må holde ut. Det viktigste du og jeg kan gjøre nå – er å holde oss hjemme – ha så få nærkontakter som mulig. Holde avstand og huske å etterleve alle smittevernreglene. Hvis vi merker den minste form for symptomer, så må vi teste oss. Våler har testkapasitet.

Husk å ta vare på deg selv og de rundt deg. Sammen vil vi da komme kjappere tilbake til normalen.

Holder vi bare ut litt til, så skal alt bli bra igjen!

Hjemme Mann

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune onsdag 20.01.2021.
Ett klassetrinn settes derfor i karantene på Kirkebygden skole

Våler kommune har onsdag 20.01.2021 fått bekreftet positiv covid-19-prøve for en elev ved Kirkebygden skole. Vedkommende var kjent nærkontakt av smittet og testet i forbindelse med det. Smitteoppsporingen viser at ett klassetrinn med til sammen 35 elever og 5 ansatte må settes i karantene og testes. (Dette er positiv prøve nummer 66 i Våler kommune så langt under pandemien).

NB! Nå er teststasjon flyttet inn på Herredshuset i Våler. Ta kontakt og bestill test ved minste mistanke eller ved symptomer! Så slipper du å smitte andre – uten selv å vite det. Våler har testkapasitet! Ordfører

NB! Våler teststasjon følger nasjonale retningslinjer for testing av nærkontakter. Til tross for det, finner man stadig oftere nærkontakter som tester negativt på første prøve og positivt først på den andre testen. Det minnes derfor om at det er svært viktig å følge opp de anbefalingene som blir gitt av korona-teamet. Det er også en del eksempler på innbyggere som kommer til testing først etter å ha hatt symptomer noen dager. Det er ingen grunn til å nøle med å bestille time for testing; man vil bli godt mottatt og fulgt opp med nødvendig veiledning og råd.


Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune på kvelden tirsdag 19.01.2021.

Vi har på kvelden tirsdag 19.01.2021 fått bekreftet at en ansatt i Våler kommune har testet positivt for covid-19. Varsling og oppfølging er effektuert og smitteoppsporing pågår. Den positive prøven kommer etter rutinetesting av ansatte og viser hvor nødvendig og viktig denne ukentlige forebyggende testingen av de som arbeider med sårbare pasientgrupper er. Vi benytter derfor anledningen til å takke alle ansatte som, i tillegg til en krevende jobb, stiller opp og tar denne testingen hver uke. Dette er positiv koronaprøve nummer 65 for innbygger i Våler kommune siden pandemien startet.

Deler av Augerød Barnehage er satt i karantene.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune tirsdag 19.01.2021.

To foreldre til barn i Augerød barnehage har testet positivt på covid 19. Den siste mandag kveld, 18.01.2021 (vår positive prøve nr. 64). To avdelinger (31 barn), 11 ansatte på Augerød barnehave er derfor satt i karantene, også en del foreldre. Det jobbes på spreng med sporing og testing. Ekstramannskaper er også innkalt til dette. Flere opplysninger følger i løpet av dagen.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune mandag 18.01.2021

Det er mandag 18.01.2021 bekreftet at en innbygger i Våler kommune har testet positivt for covid-19. Vedkommende er en voksen person som er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Det dreier seg om et tilfelle av importsmitte som er avdekket ved testing ved innreise til Norge. Vedkommende er i karantene og det er derfor kontroll på smittespredningen. Dette er positiv koronatest nummer 63 for innbygger i Våler kommune så langt under pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune søndag 17.01.2021.

En ny positiv covid-19-prøve er påvist for innbygger i Våler kommune søndag 17.01.2021. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og som blir fulgt opp på vanlig måte. Smittekilden og smitteveien er kjent og nærkontakter er varslet. Dette er positiv prøve nummer 62 for innbygger i Våler kommune siden pandemiens begynnelse.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune fredag 15.01.2021.

En ny positiv covid-19-test er påvist i Våler fredag 15.01.2021. Det dreier seg om en voksen person som allerede var karantenert som nærkontakt. Smitteveien er derved kjent, vedkommende er varslet og følges opp på vanlig måte. Dette er smittetilfelle nummer 61 i Våler i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune torsdag 14.01.2021.

Vi har torsdag 14.01.2021 fått bekreftet positiv covid-19-prøve nummer 60 for innbygger i Våler kommune i løpet av pandemien. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Smitteoppsporingen pågår og nærkontakter varsles fortløpende. Smittekilden anses å være kjent.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune mandag 11.01.2021.

Det dreier seg om en voksen person som er varslet og følges opp på vanlig måte. Smittekilde og smittevei er kjent.

Positiv covid-19-test nummer 59 for innbygger i Våler kommune per mandag 11.01.2021.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune søndag 10.01.2021

En voksen person har testet positivt for covid-19-virus i Våler i dag. Det dreier seg om importsmitte, vedkommende er varslet og smitteoppsporing er igangsatt. (nr 58)

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune fredag 08.01.2021

Det er fredag 08.01.2021 bekreftet ett nytt smittetilfelle av koronavirus i Våler kommune. Det dreier seg om en voksen person, vedkommende er varslet av kommunens korona-team og følges opp på vanlig måte. Smittesporing er igangsatt, men det foreligger så langt ingen sikker konklusjon i forhold til smittekilde eller smittevei. Dette er den femtisjuende innbyggeren i Våler som tester positivt for covid-19-viruset siden pandemien begynte.


Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune torsdag 07.01.2021

Våler har torsdag 07.01.2021 fått bekreftet to nye smittetilfeller i kommunen. I det ene tilfellet er smitten knyttet til utenlandsreise. Vedkommende hadde fulgt alle regler for innreise; var i karantene og hadde altså testet seg. Den andre som testet positivt i Våler i dag hadde kjent nærkontakt i husstanden, og smittekilden og smitteveiene er kjent også i dette tilfellet. Det er nå til sammen 56 personer som har testet positivt i Våler kommune i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 3 innbyggere i Våler kommune søndag 03.01.2021.

Det er bekreftet fire nye positive covid-19-prøver ved Våler teststasjon søndag 03.01.2021. Den ene personen som har testet positivt bor i annen kommune, men de tre øvrige er hjemmehørende i Våler. Disse smittetilfellene er kjente nærkontakter av personer som hadde testet positivt. Alle var derfor allerede i karantene og smittekilder og smitteveier anses å være kjent. Samtlige nye smittetilfeller er varslet av kommunens korona-team og følges opp av sine respektive fastleger. Det er ingen barn blant de nye smittetilfellene. Ingen av de personene som har testet positivt i dag har noen tilknytning til Varna Evangeliesenter eller Våler sykehjem eller utbruddene der.

Viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte

Kommuneoverlege Rune Davidsen påpeker:

NB! Husk å overholde smittevernsreglenes krav til antall som er samlet, hold deg hjemme hvis du kan, begrens all personkontakt, hold avstand, vask hender ofte og host i albuekroken. Hold deg oppdatert gjennom media, søk aktivt informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommunen, og på informasjonstelefonen 815 55 015.

Gjør selvstendige vurderinger der det er mulig og prøv å ikke overbelaste hjelpeapparatet. Kommunen, koronalegevakten og fastlegene får tidvis flere henvendelser enn de kan håndtere. Vær tålmodig og vis hensyn, oppfordrer Davidsen.

INFORMASJONSTELEFON KORONA
FOLKEHELSEINSTITUTTET
HELSEDIREKTORATET