Forside Aktuelt Telefonveiledning til voksne som opplever vold

Telefonveiledning til voksne som opplever vold

Oppdatert: 07.04.20

Moss, Råde og Våler kommuner tilbyr uforpliktende telefonveiledning til voksne som opplever vold

Vold og overgrep

Isolasjonen som koronasituasjonen medfører kan være vanskelig og krevende for mange.

Mange som lever med vold og overgrep kan oppleve ekstra usikkerhet og at presset øker i disse dager, og mange har behov for noen å snakke med. Særlig sårbare grupper, som eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk og fysisk syke m.fl. kan være ekstra utsatt når de nå står helt uten et nettverk.

De tre kommunene i Mosseregionen; Moss, Råde og Våler, tilbyr muligheten for en uforpliktende samtale på telefonen til TryggEst-prosjektet.

TryggEst er et vern for sårbare voksne som opplever ulike former for vold. De som har en bekymring på vegne av andre kan også ringe for å få råd og veiledning. TryggEst-koordinator svarer på telefonen hverdager mellom kl. 10.00-14.00, tlf 940 14 331

TLF: TRYGGEST-KOORDINATOR 940 14 331​

Man kan også ringe Krisesenterets døgnåpne telefon på 69 25 05 50.

TLF: KRISESENTERET 69 25 05 50

Vold og overgrepstelefon

Vold og overgrepstelefon 116 006 – er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Åpent hele døgnet. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt. Tjenesten er gratis.

TLF: VOLD OG OVERGREPSTELEFON 116 006