Forside Aktuelt Vaksine mot influensa fra uke 41

Vaksine mot influensa fra uke 41

Oppdatert: 09.10.20

Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Barn og voksne i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

Alle fra fylte 65 år
Beboere i sykehjem og aldersboliger
Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
  • gravide fra 12. svangerskapsuke

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1,6 millioner barn og voksne i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for barnet. Gravide er også mer utsatt enn andre friske kvinner for følgesykdommer, som for eksempel lungebetennelse.

Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot flere ulike typer influensavirus.

Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikk­stedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger fore­kommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

Hos fastlegen eller et apotek.

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Influensavaksinasjoner skal registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Opplysningene finner du på: https://helsenorge.no/vaksiner...