Forside Aktuelt Våler næringspark D1-D2

Våler næringspark D1-D2

Oppdatert: 12.10.21

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Detaljregulering for Våler Næringspark D1-D2

Oppstart for detaljregulering

Marine Trading AS varsler oppstart for detaljregulering for Våler Næringspark D1 og D2. Se varslingsdokumentene under.

Varslingsdokumenter

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (PDF)
PLANINITIATIV (PDF)
VEDLEGG TIL PLANINITIATIV (PDF)
OPPSTARTSVARSEL VÅLER NÆRINGSPARK (PDF)
PLANGRENSEVARSLING (PDF)
PLANKART A2 VARSLINGSGRENSE (PDF)

Henvendelser

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Janne de Jong:

MOB: 404 54 349
E-POST: JANNE@SHPROSJEKT.NO

Frist for merknader

Eventuelle merknader sendes innen 9. november til:

E-POST: JANNE@SHPROSJEKT.NO

eller per post til

SH Prosjekt AS,
Postboks 65,
1851 Mysen