Forside Aktuelt Vålerbarnehagene i koronatiden

Vålerbarnehagene i koronatiden

Oppdatert: 05.06.20

Vålerbarnehagene ble stengt fredag 13.03.2020.

Gjenåpning

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge og kommunen som avgjør nivå og hvilke tiltak som skal følges.

Etter gjenåpningen i april har barnehagene vært på rødt nivå, men fra uke 24 ble det nedjustert til gult nivå. Dette medfører at Vålerbarnehagene fra mandag 8. juni vil utvide barnehagenes åpningstid etter foreldrenes behov.

Trafikklysmodellen

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kal organiseres som normalt.
 • På gult nivå kan en avdeling/base regnes som en kohort. Barnehagene må fortsatt ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand.
 • På rødt nivå må barna deles inn i mindre kohorter. Det må vurderes ulike oppmøtetider for elevene og man må sørge for å holde avstand.
TRAFIKKLYSMODELLEM
ANGÅENDE BESØKSDAGER OG AVSLUTNINGER

Smittevern

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har justert smitteveilederen fra 29. mai. Smitteveilederen skal sikre at det gjørs nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen

SMITTEVERNVEILEDER FOR BARNEHAGER

Råd om håndvask i barnehagen

Folkehelseinstituttet har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender. Rådene kan tilpasses slik:

 • Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.
 • Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.
 • Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

Les også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder:

FOLKEHELSEINSTITUTTETS HÅNDHYGIENEVEILEDER

Skånsom håndvask

 • Velg en hudvennlig såpe som er parfymefri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.
 • Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.
 • Hendene bør være våte før såpen påføres.
 • Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre.

Barnehagene er stengt for å stoppe spredning av korona og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er dramatisk når barnehager stenger, men det er nødvendig for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenestene ikke blir for stort.

Covid 19Barnehage

Omsorgstilbud

Barnehagene har fått i oppgave å sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.

Tilbudet gis i barnehagens ordinære åpningstid. Hvis du som forelder er i denne kategorien, og har behov for tilsyn for ditt barn, ta kontakt med barnehagen.

VÅLERBARNEHAGENE
RÅD OM Å SNAKKE MED BARN OM KORONA

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

De generelle rådene gjelder, men beredskapen rundt koronaviruset er trappet opp. Da barnehager og skoler er stengt, og de fleste barna og ungdommene nå befinner seg hjemme, ser vi behov for å presisere hva de nå anbefalte tiltakene betyr konkret for det enkelte barn og den enkelte ungdommen.

Foreldre må holde barna mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • En skal ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

RÅD OM KORONA TIL FORELDRE OG BARN