Forside Aktuelt Vålerskolen og SFO i koronatiden

Vålerskolen og SFO i koronatiden

Oppdatert: 05.06.20

Skolene og SFO ble stengt fredag 13.03.2020.

Gradvis gjenåpning


Det har kommet ny informasjon fra nasjonale myndigheter om smittevern i Norge. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge og kommunen som avgjør nivå og hvilke tiltak som skal følges.

TRAFIKKLYSMODELLEN

I trafikklysmodellen er vi nå på gult nivå. Det betyr at en klasse fortsatt regnes som en kohort, og man skal unngå trengsel og store samlinger og holde avstand i pauser og friminutt. Det som er nytt på gult nivå, er at ansatte i større grad kan veksle mellom kohorter/klasser. Skolene opprettholder egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i friminutt.

Lokal tilpasning

Skolene vil gjøre ulike tilpasninger. Det kan bli endringer i timeplanene fra hva elevene er vant til. Dette skyldes at skolene er ulike, det er ulikt hvor mange ansatte de har, de har forskjellige uteområder, forskjellige rom og ulik størrelse. De vil derfor tilpasse tilbudet slik at de kan følge smittevernsreglene.

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEÅPNINGEN FRA UDIR.NO
Teen 1718115 1920

Ny hverdag

Våler kommune skal følge nøye opp nasjonale retningslinjer for håndtering av smittevern i skolene og SFO.
Dette arbeidet skal skje i tett samarbeid med kommuneoverlegen og de ansvarlige for renhold.

God skole-hjemdialog

Den enkelte skole vil ha en god dialog med foreldrene framover, nå som før. Skolene vil derfor gi utfyllende informasjon til det enkelte hjem i tiden fram til skolene og SFO åpner.


Familiene skal oppleve at det er trygt å sende barna på skolen.

ANGÅENDE BESØKSDAGER OG AVSLUTNINGER

Smittevern

Forutsetningen er at gjenåpningen gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barn og unge på skolen, og det skal være trygt for de ansatte på skolen å gå på jobb.

Det er blitt utarbeidet en veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7.trinn under covid-19 utbruddet. Smittevernsveilederen gir råd og føringer til skoler på barnetrinnet i drift.

VEILEDER OM SMITTEVERN FOR SKOLER

Skolene vil være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Skolene vil sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø og gleder seg til igjen å ha barnelatter i gangene.

UTDANNINGSDIREKTORATET

Råd om håndvask i skolen

Folkehelseinstituttet har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender. Rådene kan tilpasses slik:

 • Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.
 • Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.
 • Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

Se også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder:

FOLKEHELSEINSTITUTTETS HÅNDHYGIENEVEILEDER

Skånsom håndvask

 • Velg en hudvennlig såpe som er parfymefri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.
 • Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.
 • Hendene bør være våte før såpen påføres.
 • Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre.
Wash Hands 5029421 1920

Smitteverntiltak på bussene

Østfold Kollektivtrafikk gjorde tidlig, sammen med våre operatører, flere smitteverntiltak for å redusere smittefare ombord. Det ble gjort både av hensyn til passasjerer og førere. Alle ØKT sine operatører skal følge retningslinjene fra FHI.

Disse tiltakene vil møte elevene som benytter skoleskyss:

 • Fremste dør på bussene er stengt for påstigning.
 • De to forreste seterekkene er avstengt for bruk, av hensyn til fører.
 • Det er ikke kontantbetaling om bord eller mulighet til å lese av skolekort.
 • Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.
 • Et opptrappet daglig renhold av transportmidlene, med ekstra renhold og desinfisering av kontaktflater som håndtak og gripeflater, samt knapper for å åpne dører.

Reiseråd for skoleskyss

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
 • Husk å feste setebeltet.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Corona Barn

Unntak

Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Skoleeiere skal fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge i skolen, også de over 4. trinn.

Unntak gjelder:

 • Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
 • Derfor må det lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.
 • Den enkelte skole og barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet.


Les mer om dette på:

Elever har rett til opplæring også når skolen er stengt

Det blir gjennomført alternativ hjemmeundervisning via digitale løsninger. Løpende informasjon blir sendt til ansatte og foresatte. Ved behov for ytterligere informasjon så ta kontakt med den enkelte skole.

Tilsyns- og omsorgsbehov

Foreldre som jobber i funksjoner som defineres som kritiske for samfunnet eller foreldre til barn med særlige omsorgsbehov, får et tilsyns- og omsorgstilbud for sine barn hvis disse er elever på 1.-4.trinn.

Hvis du som forelder er i denne kategorien, og har behov for tilsyn for ditt barn, ta kontakt med skolen.

VÅLERSKOLEN
OMSORGSTELEFONEN I VÅLERSKOLEN

Råd til foreldre

Barn og ungdom vil oppleve denne situasjonen som uvant og kanskje skremmende. I denne perioden vil hverdagen være annerledes og det kan være vanskelig. Vi oppfordrer dere til å hjelpe barna deres til å fylle dagene med meningsfylt aktivitet. På dagen bør barn og ungdom følge skolens plan for opplæring.

Hjelp barn og ungdom til å holde normal døgnrytme. Siden fritidsaktiviteter i stor grad er stengt, kan det være vanskelig å aktivisere seg. Både barn og ungdom kan trenge hjelp til å finne meningsfulle aktiviteter. Her vil de trenge ideer og hjelp fra foreldrene. Vi oppfordrer foreldre til å være rolige og snakke med barna sine om det som nå skjer. Det er svært få barn som blir syke av Korona og hos de aller fleste er sykdommen mild.

RÅD OM Å SNAKKE MED BARN OM KORONA
FILM: INFORMASJON TIL BARN OG UNGE.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

De generelle rådene gjelder, men beredskapen rundt koronaviruset er trappet opp. Da barnehager og skoler er stengt, og de fleste barna og ungdommene nå befinner seg hjemme, ser vi behov for å presisere hva de nå anbefalte tiltakene betyr konkret for det enkelte barn og den enkelte ungdommen.

Foreldre må holde barna mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • En skal ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Råd om samvær for ungdommer

 • Barna/ungdommene skal i utgangspunktet holde seg hjemme, og kontakt bør i hovedsak foregå på sosiale medier.
 • Ungdom skal ikke oppholde seg ute sammen med andre ungdommer på kveldstid.
 • Sosiale sammenkomster skal unngås, med det mener vi eksempelvis lekegrupper og bursdagsfeiringer.
 • Dersom barnet/ungdommen skal ha besøk, bør det være av kun ett annet barn eller en ungdom om gangen, og disse skal holde to meters avstand til hverandre.
RÅD TIL FORELDRE, BARN OG UNGE