Forside Aktuelt Ved mistanke om smitte:

Ved mistanke om smitte:

Oppdatert: 23.10.20

Ved mistanke om smitte skal du:

  • Holde deg hjemme
  • Ta kontakt på telefon 404 04 919 (ikke fastlegen)

Ta kontakt på telefon 404 04 919 hvis:

  • du utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber
  • du utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber og samtidig har hatt nærkontakt med en person med bekreftet smitte av coronavirus
  • du trenger tilsyn fra lege/trenger råd fra helsepersonell ved koronasmitte eller symptomer på korona
  • du er usikker på om du trenger legetilsyn eller test.
  • du har mildere symptomer og vil teste deg
  • du har vært utsatt for smitte som nærkontakt
  • du har vært på utenlandsreise
  • du er avhengig av transport og ikke kommer deg til testing på egenhånd

Koronalegevaktens telefonnummer er betjent mellom kl. 08.15 og 15.30 hver dag, også i hlegene.

MOB: KORONA LEGEVAKT 404 04 919

Testing

Mandag 14.9.2020 åpnet egen teststasjon for Vålers innbyggere

Sted: Herredshuset, adresse Kjosveien 1, 1592 Våler

Bruk dette skjemaet dersom du skal bestille en koronatest:

SKJEMA FOR BESTILLING AV KORONATEST

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 kan bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Test og analyse er gratis.

Du får svar på SMS innen 48 timer. Hvis du har sendt inn skjema skal du ikke ringe for å bestille tid, men vente på SMS.


Koronatelefonen

TLF: TESTING OG KORONALEGEVAKT 404 04 919

Viktig: du vil få flere tastevalg fra og med 14. september når du ringer koronatelefonen:

De som ønsker koronatest kan viderekoble din henvendelse til testsenteret i din hjemkommune.

De som har behov for legetilsyn, samt de som har behov for legetilsyn og i tillegg skal testes, blir koblet til koronalegevakten som fortsatt er lokalisert ved Peer Gynt helsehus i Moss.

Før du tar kontakt, les om testing på helsenorge.no

HELSENORGE.NO

Trenger du hjelp utover åpningstidene?

Trenger du hjelp utover koronalegevaktens åpningstider ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117.

TLF: MOSSEREGIONENS LEGEVAKT: 116117

Trenger du akutt helsehjelp så ring nødnummer 113

TLF: NØDNUMMER VED AKUTT HELSEHJELP 113

Har du spørsmål om det nye coronaviruset? Les oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine sider:

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Får du ikke svar på Folkehelseinstituttet sine sider, så ring:

TLF: HELSEMYNDIGHETENES INFORMASJONSTELEFON 815 55 015
HELSENORGE
GENERELL INFORMASJON OM KORONAVIRUSET