Forside Aktuelt Vi ønsker dine innspill til planstrategien 2020 - 2024

Vi ønsker dine innspill til planstrategien 2020 - 2024

Oppdatert: 15.06.20

Vi jobber med planstrategi og ønsker dine innspill. Vi skal se på hvilke planer vi skal lage eller utbedre i kommunestyreperioden og har et forslag som vi ønsker innspill til.

Se forslag til planstrategi her:

UTKAST TIL PLANSTRATEGI FOR VÅLER 2020-2024 (PDF)
OVERSIKT OVER PLANER (PDF)
SAKSPROTOKOLL PLANUTVALGET 03.06.2020 (PDF)

Planstrategi er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å drøfte utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og avklare hvilke planer kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.

Velkommen til Frivillighetssentralen i Svinndal 22.juni mellom 18:00 og 19:30

Leder for planutvalget og plansjefen ønsker deg velkommen til Frivillighetssentralen i Svinndal 22. juni mellom klokka 18.00 – 19.30, der vi tar en prat om hva du tenker om kommunens prioriteringer av planoppgaver.

Dialogen vil bli gjennomført innenfor begrensningene for korona- restriksjoner og derfor legger vi opp til at dialogen foregår med små grupper om gangen.