Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Barnehage

Barnehage

I Våler kommune har vi 7 barnehager, både kommunalt og privat drevet.

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker. Det forutsetter at du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Søke om barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Du kan søke om barnehageplass fra midten av januar, og søknaden er ikke bindende.

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS (KREVER BANKID)
Jakub Kriz 130010
PRISER I VÅLER KOMMUNE 2019

Slik foregår opptaket

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av året skal de som står på ventelisten tilbys plass først.

Tildeling skal skje skriftlig.

INFORMASJON OM HOVEDOPPTAKET (PDF)
VEDTEKTER FOR VÅLER KOMMUNES BARNEHAGER (PDF)
Barn2

Klage

Har du fått avslag på søknaden om barnehageplass i hovedopptaket, kan du klage. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt, og kreve en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage.

Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket.

De private barnehagene tilbyr kun plass 5 dager per uke.

Barn1

Søskenmoderasjon

Foreldre med flere barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen, også når barna går i forskjellige barnehager.

Du betaler 70% for barn nummer to, og 50 % for barn nummer 3 eller flere.

Foresatte med lav inntekt

Familier med en samlet inntekt på mindre enn kr 548 500 kan søke om redusert betaling. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 548 500 kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. Det samme gjelder for barn med utsatt skolestart.

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING (PDF)
INFORMASJON OM MODERASJONSORDNINGER 01.01.2019 (PDF)
STØNAD TIL BARNETILSYN FOR ENSLIGE FORSØRGERE
Barn3

Pedagogisk innhold

Det pedagogiske opplegget følger rammeplan for barnehager, som skal sikre alle barna et godt tilbud.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
LES MER OM BARNEVERN
LOV OM BARNEHAGER
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER
Et barn som leker
AUGERØD BARNEHAGE
LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI VÅLER
KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
SPERBUND FAMILIEBARNEHAGE
SVINNDAL BARNEHAGE
VÅK BARNEHAGE

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et gratis, pedagogisk tilbud til barn sammen med sine foresatte. Her kan barna leke og nye vennskap dannes. Ta med matpakke og drikke, kaffe og te fåes kjøpt.

Åpen barnehage holder til i lokalene ved siden av helsestasjonen.

  • Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 10:00 - 14:00.
  • Pedagogisk leder: Silje Fagerlie Hansen.

For spørsmål ta kontakt med Helsestasjonen: 69 28 91 75.

Rutine for overgang barnehage - skole/SFO

MÅL
Barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning.

Derfor er det utviklet en rutine for dette. Denne rutinen skal sikre måloppnåelse.

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE/SFO (PDF)