Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Barnevern

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

VED AKUTTBEHOV UTENOM ARBEIDSTID- MOB: 950 59 217
MELDE FRA TIL BARNEVERNET?

Hvordan jobber barneverntjenesten i Våler kommune?

Møt noen av de ansatte i denne filmen

Barnevernsundersøkelser

Barnvernsundersøkelser er noe vi gjør når vi får melding om bekymring for et barn i Våler kommune. Målsettingen er å utrede barnets/familiens behov for bistand, støtte eller hjelp.

INFORMASJON OM BARNEVERNSUNDERSØKELSER (PDF)

Tiltak i barnevernstjenesten.

Tiltak er noe vi gjør for at barn og voksne skal kunne få det bedre i livet. Her kan du lese litt om hva tiltak kan være.

INFORMASJON OM TILTAK I BARNEVERNSTJENESTEN. (PDF)

Evaluering av tiltak

Evaluering betyr å snakke sammen om hvordan tiltakene fungerer for barnet og familien. Vi gjør det ved behov og minimum to ganger i året.

INFORMASJON OM EVALUERINGSPROSESSEN (PDF)

Sentrale oppgaver

 • Mottak og gjennomgang av meldinger om bekymringer for barn.
 • Utredning av barns hjelpebehov sammen med familien.
 • Iverksette tiltak for bedring av barns utvikling.


Barnehand som holder seg fast i en voksen hånd

Tiltak som kan iverksettes:

 • Avlastning og besøkshjem
 • Støttekontakt
 • Hjemmekonsulent
 • Foreldreveiledningsprogrammet Marte Meo
 • Foreldreveiledningsprogrammet PMTO
 • Foreldreveiledningsprogrammet MST
 • Systemisk veiledning til foreldre
 • Familiesamtaler
 • Fosterhjem
 • Ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser
 • Følge opp barn som bor i fosterhjem og institusjon
 • Føre tilsyn med fosterbarn i egen kommune
MER OM HJELPETILTAK I HJEMMET

Alle aktive saker skal følges opp og har en saksbehandler. Tiltakene evalueres og skal ha positiv effekt på barnet/ungdommen og familien.

LOV OM BARNEVERNSTJENESTER
FAQ (OFTE STILTE SPØRSMÅL)

Kontakt

Barnevernstjenesten
69 28 91 00 mellom 09:00 og 15:00
Adresse
Kjosveien 1
Herredshuset
Arve Langøy Barnevernleder
692 89 155 995 95 400
arve.langoy@valer-of.kommune.no