Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst PPT og spesialundervisning

PPT og spesialundervisning

Våler kommune gir tilpasset opplæring for alle elever.

Melding til PPT

Elever som skolen er bekymret for kan meldes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som utarbeider sakkyndig vurdering. Skolen må ha de foresattes skriftlige samtykke for å sende melding til PPT. Det er også mulig for foresatte selv å sende søknad til om utredning til PPT.

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Sakkyndig vurdering

Den sakkyndige vurderingen beskriver elevens behov og hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi eleven et tilfredsstillende utbytte av undervisningen.

Skoleeier fatter vedtak om spesialundervisning med bakgrunn i den sakkyndige vurderingen.

Opplæringsloven gjelder for alle elever og opplæringslovens kapittel 5 regulerer spesialundervisning spesielt.

KAPITTEL 5. SPESIALUNDERVISNING

Klage

Klage på enkeltvedtak skal være skriftlig og begrunnet. Foresatte har klagerett (eleven selv hvis han eller hun er over 15 år), og klageretten er hjemlet i forvaltningsloven kapittel 6.

KAPITTEL VI. OM KLAGE OG OMGJØRING
En leke som konkretiserer

Kontakt

PPT. Pedagogisk Psykologisk tjeneste
69 24 83 54
post@moss.kommune.no
Adresse
Kirkegata 14,
Postboks 175
1501 Moss