Forside Barn, skole og oppvekst Prosjekt Kirkebygden barne-og ungdomsskole

Nye Kirkebygden barne-og ungdomsskole

Kommunestyret vedtok 18.oktober 2018 gjennomføring av prosjekt rundt "Nye Kirkebygden barne- og ungdomsskole", jf. alternativ 1.B. Forprosjektet startet 16. november 2017, og ble avsluttet 1.oktober 2018. Forprosjektet ga bl.a. svar på hvilke behov og tiltak som må gjennomføres med tanke på å skaffe nærhet mellom fasilitetene (f.eks. skolene og administrasjonen), for å imøtekomme befolkningsvekst samt forventede krav til en fremtidsrettet barne-og ungdomsskole i Kirkebygden. Dessuten skal det frigjøres uteareal som kan benyttes positivt i ungdomsskolen.

I lenkene under finner du dokumenter relatert til denne saken.

ALTERNATIVET 1.B
FORPROSJEKTS PLAN
SAKSPROTOKOLL
ORGANISERING - UTREDNING