Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst SFO

Skolefritidsordningen

Våler kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.-4.årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7.årstrinn.

Les om Vålerskolen og SFO i koronatiden her:

VÅLERSKOLEN OG SFO I KORONATIDEN

En trygg oppholdsplass

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn. Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Lek

Søknad om plass på SFO

Alle barn i målgruppen (1. - 4.årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Søknad om plass på SFO gjøres elektronisk via foresatteportalen til Visma Flyt Skole. Du, som foresatt, logger inne via ID-porten. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

SØK OM PLASS PÅ SFO

Opptaksperiode

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret med søknadsfrist 1. april og gjelder for kommende skoleår. Melding om opphold gis i løpet av mai.

Skolefritidsordningen gir tilbud om opphold i 11 måneder.

Oppsigelse eller endring av plass:

Oppsigelse av plass og søknad om endring av plasstype gjøres elektronisk via foresatteportalen til Visma Flyt Skole. Du, som foresatt. logger inn via ID-porten. Oppsigelsestiden er en måned og gjelder fra nærmeste 1. i måneden etter at oppsigelse er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. mai må plassen betales ut skoleåret.

OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV PLASS

Betaling for oppholdet

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene.

Det kan søkes om morgenopphold og/eller om ettermiddagsopphold.

PRISER I VÅLER KOMMUNE

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for 2. barn og 50% for øvrige barn.

Les om inntektsgradert/redusert foreldrebetaling i SFO på 1. - 2. trinn her:

REDUSERT FORELDREBETALING I SFO
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO (PDF)

Sommerstengt 2020

SFO er stengt de to siste hele ukene i juli, i følge vedtektene. Sommeren 2020 vil SFO med det være stengt i uke 30 og uke 31.

VEDTEKTER SFO (PDF)
En liten gutt på en huske