Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Skole

Vålerskolen

Våler kommune har tre ordinære grunnskoler og voksenopplæring. Vi har felles kulturskole med Moss og Rygge.

De tre grunnskolene våre:

VÅK SKOLE 1.-7.TRINN
SVINNDAL SKOLE 1.-7.TRINN
KIRKEBYGDEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 1.-10.TRINN

Henvendelser vedrørende skolene bør gå direkte til den enkelte skole.

Skolestart

Kvalitet i Vålerskolen

Vålerskolen, i samarbeid med politikere, har utarbeidet en felles verdifolder. Den forteller blant annet om Vålerskolens overordnede mål og vårt elevsyn.

VERDIFOLDER FOR VÅLERSKOLEN
Et barn sitter og surfer på et nettbrett

IKT-satsing i Vålerskolen

Vi har en massiv IKT-satsing i Vålerskolen. I løpet av høsten 2018 har Våler kommune rullet ut læringsbrett til alle elever på barneskolene og PC til alle elever på ungdomstrinnet. I forbindelse med utrullingen har ansatte og elever vært gjennom en omfattende opplæring for hvordan man må tenke annerledes i opplæringen for å få optimal uttelling av verktøyene. Vålerskolen jobber systematisk med erfaringsdeling for gjensidig å kunne løfte hverandre i denne prosessen.

Transponder meldingsbok

Vålerskolen har tatt i bruk en ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skole og hjem. Den nye løsningen heter Transponder meldingsbok og kan lastes ned som app i App store og Google play. Verktøyet bidrar til et tettere og enklere samarbeid og trygger en sikker og tilgjengelig kommunikasjon.

Ikon
LOGG INN PÅ TRANSPONDER

Skolerute for skolene i Våler

Skoleruta er vedtatt på fylkesnivå og er i prinsippet lik både for barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

SKOLERUTE 2018/2019 (PDF)
SKOLERUTE 2019/2020 (PDF)
Arbeid

Permisjonsreglement for elever i vålerskolen

Målet for skolene i Våler er å gi elevene best mulig læringsmiljø og læringsresultater. For å oppnå målet, er elevenes tilstedeværelse i undervisningen sentral. Formålet med permisjonsreglementet er å sikre at tilstedeværelsen i undervisning blir så høy som mulig, samt sikre likebehandling av permisjonssøknader.

PERMISJONSREGLEMENT FOR ELEVER I VÅLERSKOLEN (PDF)

Søknadsprosedyre for å søke permisjon.

Foresatte kan søke permisjon fra undervisningen for sitt barn via foresatteportalen på Visma Flyt Skole. Logg inn via ID-porten, velg søknader for aktuelle barn og fyll inn med med nødvendige opplysninger.

SØK OM PERMISJON

Voksenopplæring

Har du rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og ønsker å begynne på kurs, så må du ta kontakt med stab Oppvekst og kultur for informasjon og påmelding.


Voksen

Om prøver i norsk og samfunnskunnskap

Alle som fikk rett og plikt etter 1.september 2013 skal ta avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Du melder deg på prøver og finner nyttig informasjon på nettsidene til Kompetanse Norge.

KOMPETANSE NORGE