Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Startlån

Startlån

Startlån er for deg/dere som har langvarig boligfinansieringsproblemer og som ikke får lån i privat bank til kjøp av bolig. NAV Våler behandler din søknad om startlån.

Startlån

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån i privat bank eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Startlån kan gi deg mulighet til å kjøpe en nøktern og rimelig bolig.

Startlånet er behovsprøvd.

Du må ha søkt privat bankforbindelse før du søker startlån. Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden.

ER DU I MÅLGRUPPEN?
Dronebilde Augerød

Foto: Foto Etcetera

Vi legger vekt på at:

  • du har høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån.
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon.

Tilleggsretningslinjer for å få startlån i Våler kommune:

  • du bor eller arbeider i kommunen, eller har nær familie bosatt i kommunen.
HVA KAN DU FÅ STARTLÅN TIL?
HVOR MYE KAN DU LÅNE?
SLIK SØKER DU STARTLÅN

Har du spørsmål kan du kontakte boligsosial koordinator:

NAV VÅLER

Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar på din søknad innen 3 uker.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold