Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan søke om tilskudd til etablering. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.


LES MER OM TILSKUDD TIL ETABLERING PÅ HUSBANKEN.NO
SØK OM TILSKUDD TIL ETABLERING HER

Har du spørsmål kan du kontakte boligsosial koordinator:

NAV VÅLER

NAV Våler behandler søknader om tilskudd til etablering. Søknader behandles fortløpende.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold