Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
  • barnefamilier har høy prioritet
  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til?

  • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
  • både leid og eid bolig
MER OM TILSKUDD TIL TILPASNING PÅ HUSBANKEN.NO
SØK OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV EGEN BOLIG

Kommunens ergoterapeut kan kartlegge din situasjon og hjelpe deg med utfylling av søknaden.

ERGOTERAPI

NAV Våler behandler søknader om tilskudd til tilpasning av bolig. Søknader behandles fortløpende.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold