Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du behov for å tilpasse din bolig grunnet nedsatt funksjonsevne? Dette tilskuddet må ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning. En forutgående undersøkelse og prosjektering av en løsning vil øke kvaliteten på den fysiske tilpasningen.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Privatpersoner.

Tilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende i boligen i dag eller i fremtiden.

En forutgående undersøkelse og prosjektering av en løsning vil øke kvaliteten på den fysiske tilpasningen, og dermed også gi økt effekt av tilskudd til tilpasning

Hva kan det gis tilskudd til?

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

  • muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
  • uteområder og atkomst
  • tilgjengelighet inne
  • arealbehov
  • innredning og brukbarhet
  • om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen

Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av:

  • kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.


Tilskudd til utredning og prosjektering skal utføres av fagkyndig.

Kommunens ergoterapeut kan kartlegge din situasjon og hjelpe deg med utfylling av søknaden.

NAV Våler behandler søknader om tilskudd til utredning og prosjektering.

Søknader behandles fortløpende.

SØKNADSSKJEMA (PDF)

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold