Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Helsestasjonen

Helsestasjonen

Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis for alle foreldre/foresatte med barn fra 0-6 år. Helsestasjonen ligger i underetasjen på Våler Helse- og sosialsenter.

Vi ønsker å støtte og hjelpe ut fra familiens ønske og behov, og er tilgjengelig for å gi råd og veiledning. Vi som jobber på helsestasjonen er helsesøster, lege, fysioterapeut og jordmor.

Vi følger barnet fram til skolestart, deretter blir barnet fulgt opp av skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse.

TELEFON HELSESTASJONEN 69 28 91 75
Når Hvem Hva
Nyfødt Helsesøster og jordmor Hjemmebesøk
4 Uker Helsesøster Samtale
6 uker Helsesøster og lege Samtale, undersøkelse og vaksinasjon.
ca 2 mnd Psykolog Barselgruppe, erstatter konsultasjon
3 mnd Helsesøster Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
ca 4mnd Fysioterapeut Barselgruppe, erstatter konsultasjon
5 mnd Helsesøster Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
6 mnd Helsesøster og lege Samtale og undersøkelse
8 mnd Helsesøster Samtale og undersøkelse
10 mnd Helsesøster Samtale og undersøkelse
12 mnd Helsesøster og lege Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
15 mnd Helsesøster Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
18 mnd Helsesøster Samtale og undersøkelse
2 år Helsesøster og lege Samtale og undersøkelse
4 år Helsesøster Samtale og undersøkelse
5 - 6 år Helsesøster og lege Samtale og skolestartundersøkelse

Dette ønsker vi av dere

  • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen eller ikke kan komme til barselgruppe.
  • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare.
    • Ta kontakt dersom du er i tvil.
    •  Kontakt fastlege for undersøkelse.
  • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen. 

Familieteam - noen å snakke med

Familieteamet i Familiens hus består av ansatte med lang erfaring i å veilede og gi støtte til barn, ungdom og foreldre med ulike utfordringer. 

Les mer i brosjyren til Familieteamet:   


BROSJYRE FAMILIETEAM

Kontakt

Helsestasjonen
69 28 91 75
helsestasjonen@valer-of.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler