Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Våler helsestasjon

Våler helsestasjon

Vi har nå normal aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjonens- og skolehelsetjenesten. Tjenesten gjør nødvendige smitteverntiltak. Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Egenerklæringsskjema må fylles ut før dere kommer inn i lokalene til helsestasjonen.


Helsestasjonen ligger i underetasjen på Våler Helse- og sosialsenter, Bergskrenten 12, 1592 Våler.

Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis for alle foreldre/foresatte med barn fra 0-6 år.

Vi ønsker å støtte og hjelpe ut fra familiens ønske og behov, og er tilgjengelig for å gi råd og veiledning. Vi som jobber på helsestasjonen er helsesykepleier, lege, fysioterapeut, jordmor og sekretær.

Vi følger barnet fram til skolestart, deretter blir barnet fulgt opp av skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse.

Når Hvem Hva
Nyfødt Jordmor og helsesykepleier Hjemmebesøk
4 uker Helsesykepleier Samtale
6 uker Helsesykepleier og lege Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
ca. 2 mnd Psykolog Barselgruppe, erstatter konsultasjon
3 mnd Helsesykepleier Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
ca. 4 mnd Fysioterapeut Barselgruppe, erstatter konsultasjon
5 mnd Helsesykepleier Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
6 mnd Helsesykepleier og lege Samtale og undersøkelse
8 mnd Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
10 mnd Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
12 mnd Helsesykepleier og lege Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
15 mnd Helsesykepleier Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
18 mnd Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
2 år Helsesykepleier og lege Samtale og undersøkelse
4 år Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
5-6 år Helsesykepleier og lege Samtale og skolestartundersøkelse

Vi ønsker av dere:

  • at dere gir beskjed hvis dere ikke kan benytte timeavtalen på helsestasjonen
  • hvis dere glemmer en avtale så er dere selv ansvarlig for å påse at barnet deres får ny timeavtale.
  • at dere ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. - kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. - er dere i tvil gir vi dere gjerne råd og veiledning pr. telefon.
  • at dere gir oss tilbakemeldinger på tilbudet dere får på helsestasjonen.

Har du spørsmål ring Våler helsestasjon

RING RESEPSJONEN VÅLER HELSESTASJON 69 28 91 75

Familieteamet

Familieteamet i Familiens hus består av ansatte med lang erfaring i å veilede og gi støtte til barn, ungdom og foreldre med ulike utfordringer.

Familieteamet ønsker å gi hjelp i form av støtte og veiledning slik at foreldrene kan oppleve økt mestring og samhold når de står i vanskelige situasjoner.

Ta kontakt med ledende helsesykepleier Anne Kopperud:

ANNE KOPPERUD 408 52 110
BROSJYRE FAMILIETEAM

COS-p - Circle of Security parenting / Trygghetssirkelen

Alle foresatte opplever at foreldrerollen kan være vanskelig noen ganger, enten du har en liten baby, en trassig treåring eller en tiåring på full fart inn i puberteten.

Foresatte vil det beste for barna sine. Vi ønsker oss trygge og glade barn, som har gode relasjoner til andre. Men, av og til kan det være utfordrende å være foreldre!

COS-p er et verktøy som hjelper deg å forstå hva barnet ditt trenger i ulike situasjoner, og hvordan foresatte kan ivareta det på en best mulig måte.

Alle mennesker opplever i ulik grad utfordringer i samspill andre, ikke minst foreldre i forholdet til barna sine. Dette kurset handler ikke om å bli “perfekte foreldre”, men alle foreldre vil ha utbytte av å forstå mer av det som foregår i samspillet med barnet sitt. Dette kurset er laget for å hjelpe oss til å bli “gode nok”.

Hva er Trygghetssirkelen?

Foreldreveiledningsprogrammet COS-p er utviklet av amerikanske psykologer/ forskere, og bygger på 50 års forskning på tilknytningen mellom foreldre og barn. Målet med dette foreldreveilednings-programmet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Dette vil styrke barnet. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte.

Hva lærer jeg?

COS-p er et video- og refleksjonsbasert kurs som legger vekt på:

  • hvordan bli bedre til å observere og tolke barnets behov
  • hvordan hjelpe barnet til å regulere følelser
  • hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

Generell informasjon

Kurset er for foreldre med barn mellom 0 – 12 år. Det er gratis og går over 8 ganger.

Vi oppfordrer begge foreldre til å delta.

For mer informasjon og påmelding:

Ta kontakt med ledende helsesykepleier Anne Kopperud på mobil: 408 52 110

eller e-post: helsestasjonen@valer.kommune.no

FORELDREVEILEDNINGSPROGRAMMET COS-P

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler