Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg

Vi har nå normal aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjonens- og skolehelsetjenesten. Tjenesten gjør nødvendige smitteverntiltak.

Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten.

Egenerklæringsskjema må fylles ut før dere kommer inn i lokalene til helsestasjonen.


Jordmortjenesten

Våler kommune har en jordmor i 100 % stilling med kontor på helsestasjonen.

Jordmor jobber for at du som er gravid og partneren din skal oppleve svangerskapet som positivt, ta eget ansvar for å få god veiledning og informasjon, og forberede dere til fødsel og foreldrerollen.

Du som gravid kan selv velge hvor du vil foreta svangerskapskontrollene. Du kan gå hos jordmor, fastlegen, eller en kombinasjon. Du velger selv om du ønsker å ta med noen på konsultasjonene. Jordmor ønsker å møte deg som gravid så tidlig som mulig i svangerskapet. Den første kontakten er det satt av en time til. Deretter en halv time pr. gang dersom annet ikke er avtalt.

I tillegg samarbeider jordmor og helsestasjonen tett med foreldreforberedende kurs og hjemmebesøk etter fødselen.

KONTAKT JORDMOR 926 84 206
TIMEAVTALE HOS JORDMOR 69 28 91 75

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler