Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist.

Helsestasjon for ungdom i Våler er et samarbeid og tilbud via Moss Ungdomshelsestasjon.

Det er bare å møte opp - ingen timebestilling. Tjenesten er gratis.

KONTAKT HELSESTASJON FOR UNGDOM I MOSS TLF 69 24 83 25
MOSS UNGDOMSHELSESTASJON

Fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse:

Vi som arbeider med habilitering ved Sykehuset Østfold HF, har i samarbeid med lokale krefter i kommunene utarbeidet en oversikt over tilrettelagte og organiserte fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse i Østfold.

Følg linken under: