Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og lege og er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for spe- og småbarn.

Helsesykepleier er sykepleier med ett års spesialutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid. Helsesykepleier bidrar med opplysning og veiledning for grupper og klasser, og for enkeltelever etter foresattes og elevens ønske.


Mål for skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten skal være sentral i det helsefremmede og forebyggende arbeidet med å sikre et godt psykososialt skolemiljø:  • Fremme elevenes helse og bidra til best mulig trivsel for barna
  • Fange opp barn med fysiske, psykiske og sosiale vanskeligheter så tidlig som mulig
  • Forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgsvikt


Helsesykepleier bidrar i undervisning om temaer i skolens læreplaner og kan ha undervisning knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet, etter avtale og skolens ønske.

Aktuelle temaer for undervisning:

  • Psykisk helse
  • Søvn
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Pubertet/kropp og seksuell helse
  • Tobakk, alkohol og andre rusmidler
  • Vold og overgrep

Samtaler, helseopplysning og veiledning i grupper til elever med særskilte behov etter ønske fra elever eller lærere

Individuelle samtaler/Åpen dør-konsultasjoner etter elevens eller foresattes ønsker

Oppfølging av elever med avvikt vekt og høyde

Delta i arbeid rundt elever med bekymringsfullt fravær

Vaksinering på skolen

Ved vaksinering vil det bli gitt beskjed til hjemmet. Vi er bestandig to eller tre sammen om vaksinasjon.

For mer informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttets nettsider.

Når Hva
Skolestart Undersøkelse med helsesøster på skolen og lege på helsestasjonen
2 klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.
3 klasse Tilbud om måling av høyde og vekt.
5 klasse Undervisning om pubertetsutvikling.
6 klasse Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).
7 klasse Vaksine mot Humant papillomavirus HPV (2 doser).
8 klasse 8 klasse-samtale/tilbud om å fylle ut et helseopplysningsskjema. Høydemåling (vekt hvis eleven/foresatte ønsker det). Gruppesamtale om helse og trivsel.
9 klasse Undervisning om seksualitet og prevensjon
10 klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.
Element5 Digital 352043 Unsplash

Fotograf: Element5 fra Unsplash.com

Kontakt helsesykepleier på din skole:

Vi har ukentlig kontortid på skolen slik at elevene lett kan oppsøke oss.

Våk skole

Fung. helsesykepleier Malene Revhaug

Tilstede mandag, onsdag og fredag kl. 08.30 - 15.00.

MOBIL: 940 18 387

Svinndal skole

Helsesykepleier Maria Thom Fæster

Tilstede mandag og tirsdag kl. 09.00 - 15.00.

MOBIL: 974 28 510

Kirkebygden barneskole

Helsesykepleier Marit Appelbom

Tilstede mandag og tirsdag kl. 09.00 - 15.00.

MOBIL: 919 10 791

Kirkebygden ungdomsskole

Fung. helsesykepleier Renèe V. Testad

Tilstede onsdag og fredag kl. 09.00 - 15.00.

MOBIL: 940 18 336

Ungdomskontakten i Våler

Ungdomskontakt Tanya Karlsen

Trenger du noen å snakke med? Ungdomskontakten er her for alle ungdommer i Våler kommune fra 11-25 år.

MOBIL: 457 37 634
LES MER OM UNGDOMSKONTAKTEN I VÅLER

Familieteam - noen å snakke med

Familieteamet i Familiens hus består av ansatte med lang erfaring i å veilede og gi støtte til barn, ungdom og foreldre med ulike utfordringer.

Les mer i brosjyren til Familieteamet:

BROSJYRE FAMILIETEAM

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler