Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ergoterapi

Ergoterapi

Våler kommune har 2 ergoterapeuter.

Ergoterapi

Ergoterapi handler om å fremme menneskers helse, fysisk, psykisk og sosialt. En ergoterapeut spør deg om hva som er viktig i livet ditt nå, og ønsker å i størst mulig grad samarbeide med deg for å fremme forutsetningene for at du skal kunne utføre de aktiviteter og oppgaver som er viktige for deg å mestre, selv eller sammen med andre.

Når omgivelsenes krav til enkeltpersonen blir for høye og blir et hinder for mestring, arbeider ergoterapeuter for å «tette gapet» som oppstår mellom omgivelsenes krav og enkeltpersonens forutsetninger.

Aktivitet og deltakelse er kjernebegrepene i ergoterapi. Faget praktiseres både forebyggende, behandlende og rehabiliterende for å fremme aktivitet og deltakelse i befolkningen. Mange ergoterapeuter jobber tett tverrfaglig med andre faggrupper, som f.eks. fysioterapeuter, sykepleiere og leger. Det er også tilfellet i Våler kommune.


Her i Våler kommune arbeider ergoterapitjenesten blant annet med:

 • Kartlegging og vurdering av aktivitetsvansker- samt ressurser.
 • Tilrettelegging av omgivelser på arenaer:
  • Hjem
  • Fritid
  • Barnehage
  • Skole
  • Arbeid
 • Veilede og bistå med å søke økonomiske støtteordninger fra Husbanken
 • Søke tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral
 • Bidra som koordinator og fagperson i tverrfaglige ansvarsgrupper og med individuelle planer.
 • Tverrfaglig rehabilitering i hjemmet.
 • Oppstart av hverdagsrehabiliteringsteam i kommunen.

Vi har to ergoterapeuter i kommunen

KONTAKT ERGOTERAPEUT FOR VOKSNE PÅ MOB: 917 41 255
KONTAKT ERGOTERAPEUT BARN OG HØRSEL PÅ MOB: 474 82 216
HJELPEMIDLER

Kontakt

Eline Uthus Virksomhetsleder Helse
958 25 661
eline.uthus@valer.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler