Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Fysioterapi

Fysioterapi

Våler kommune har tre kommunalt ansatte fysioterapeuter og fem privatpraktiserende fysioterapeuter.


Rehabilitering etter covid-19

Har du hatt covid-19 og opplever vedvarende senkomplikasjoner etter smitten?

Ta kontakt med fysioterapeut Thea eller sykepleier Britt for en samtale og tverrfaglig vurdering av ditt rehabiliteringsbehov.


MOB: THEA KJÆRNES 940 12 719
MOB: BRITT BLOMQUIST 417 04 874
Covid 19rehab2

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Fysioterapeut for voksne jobber med rehabilitering og er koordinator for Frisklivssentralen.

KONTAKT FYSIOTERAPEUT FOR VOKSNE 941 59 346

Fysioterapitjenesten for barn 0 – 18 år

Våler kommunes fysioterapitjeneste for barn tilbyr behandling, trening og tilrettelegging i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på helsestasjonen.

Fysioterapitjenesten kan motta henvendelser fra foresatte, barnehager, skoler, helsestasjonen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. De fleste henvendelser vi mottar gjelder individuell oppfølging av barn med ulike utfordringer.

Til barn med medfødt eller tidlig ervervet sykdom/skade er vi ofte inne med tiltak i det barnet overføres fra spesialisthelsetjenesten. Tiltakene kan være råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere, behandling og tilrettelegging av barnets miljø slik at det kan utvikle seg best mulig. Oppfølging fra oss gis i tett samarbeid med foreldre og samarbeidspartnere.

Vi undersøker det enkelte barnets/ungdommens ressurser, begrensninger og deltakelse. Det benyttes observasjon i barnets/ungdommens miljø, spesifikke undersøkelsesmetoder og eventuelt standardiserte kartleggingsverktøy.

Vi deltar i ansvarsgrupper og er med på utarbeidelse av individuell plan for barnet/ungdommen.

Fysioterapi på helsestasjonen

Fysioterapeutene er til stede på helsestasjonen hver onsdag som er satt av til lavterskelkonsultasjoner. Her kan man få tilbud om undersøkelse av for eksempel motorisk utvikling, asymmetri/skjevhet og/eller fotproblematikk. I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme.

Foreldre som ønsker/har behov for råd og veiledning for sitt barn tar kontakt med helsestasjonen.

KONTAKT FYSIOTERAPEUT FOR BARN OG UNGE 940 12 719

Fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse

Vi som arbeider med habilitering ved Sykehuset Østfold HF, har i samarbeid med lokale krefter i kommunene utarbeidet en oversikt over tilrettelagte og organiserte fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse i Østfold.

Følg linken under:

ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Privatpraktiserende fysioterapi

Våler kommune har ansatt fem privat praktiserende fysioterapeuter fordelt på to institutter.

Hva koster det?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. For 2020 er egenandelstaket på 2176,00 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut.

Dette gjelder;

  • Barn under 16 år
  • Personer med godkjent yrkesskade
  • Soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret

Folkestad fysikalske

Folkestad fysikalske har institutt i Vestlia 1, 1592 Våler

  • Fysioterapeut Lene C. Edvardsen
  • Fysioterapeut Inge Eian
  • Fysioterapeut Frode Saint-Sollieux
KONTAKT FOLKESTAD FYSIKALSKE 406 35 664
FOLKESTAD FYSIKALSKE FACEBOOKSIDE

Våler fysioterapi

Våler fysioterapi har institutt på helse og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler

  • Fysioterapeut Ruben Schandy

KONTAKT VÅLER FYSIOTERAPI 69 28 73 35
VÅLER FYSIOTERAPI FACEBOOKSIDE

Våler barnefysioterapi

Holder til i samme lokaler som Våler fysioterapi, helse og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler

  • Fysioterapeut med ansvar for behandling av barn og unge, Hans-Ove Vinje Sørensen
KONTAKT FYSIOTERAPEUT FOR BARN OG UNGE 977 71 976
VÅLER BARNEFYSIOTERAPI FACEBOOKSIDE