Forside Helse og velferd Kommunale boliger Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Kommunal bolig er et tilbud til de som ikke klarer å skaffe seg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. Leieforholdet er tidsbegrenset. NAV Våler tildeler disse boligene.

Hvem kan søke?

Du som søker må ha bodd i Våler kommune de siste 2 årene. Det er en mulighet for unntak fra krav om botid i særskilte tilfeller.

Du må ha helsemessige, sosiale og/eller økonomiske utfordringer som gjør at du er ute av stand til å skaffe deg bolig på det private utleiemarkedet.

Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler.

Slik søker du:

Du sender søknaden til NAV Våler, Kjosveien 1, 1592 Våler

SØKNADSSKJEMA (PDF)

Spørsmål om leieforholdet:

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål kontakter du boligsosial koordinator på NAV som kan hjelpe deg videre.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

LAV INNTEKT? DU KAN HA RETT PÅ BOSTØTTE

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold