Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Kursoversikt

Kursoversikt

Her kan du finne forskjellige kurs som tilbys fra helse og velferd-sektoren:

Foreldrekurs i COS-p - Circle of Security parenting / Trygghetssirkelen

Foresatte vil det beste for barna sine. Vi ønsker oss trygge og glade barn, som har gode relasjoner til andre. Men, av og til kan det være utfordrende å være foreldre!

COS-p er et verktøy som hjelper deg å forstå hva barnet ditt trenger i ulike situasjoner, og hvordan foresatte kan ivareta det på en best mulig måte.

Kurset er gratis og går over 8 ganger. Oppstart 08.10.19 kl. 17.00 - 18.30.

Kurset er foreløpig fulltegnet, men vi vil ha noen ledige plasser hvis noen foreldre melder avbud. Vi åpner derfor for venteliste.

LES MER OM COS-P/TRYGGHETSSIRKELEN

Starthjelpkurs

Starthjelpkurs: 23.09.2019-15.10.2019, Barne- og ungdomshabilitering: Starthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet.

LES MER OM STARTHJELPKURS

Hvordan snakke med barn om å ha en nedsatt funksjonsevne?

Kurs, 24.10.2019, Barne- og ungdomshabilitering

Hva vet og tenker barnet som har en nedsatt funksjonsevne om seg selv og sine erfaringer? Hvordan kan voksne rundt barnet hjelpe det til å snakke om sin diagnose og sette ord på sine tanker?

Mange voksne synes at dette er vanskelige temaer og vil vente til barnet selv tar initiativ til å snakke. De fleste barna trenger hjelp av en voksen til å initiere slike samtaler.

LES MER OM KURSET HER

Sånn er jeg!

Kurs "Sånn er jeg!": 28.10.2019-25.11.2019, Barne- og ungdomsklinikken:
Dette er en samtalegruppe for barn i 4. - 6. klasse med funksjonsnesettelse, som fortrinnsvis må sees i sammenheng med foreldrekurset «hvordan snakke med barn om funksjonsnedsettelser».

Gruppen vil ha fokus på opplevelse knyttet til det å ha en diagnose som påvirker motorisk funksjon samt treffe andre barn i samme situasjon.

LES MER OM "SÅNN ER JEG!"

Hva med oss?

Kurs 08.11.2019, Barne- og ungdomsklinikken:

«Hva med oss?» er et samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset gir deltakerne mulighet til å sette fokus på parforholdet sitt og få påfyll av energi, glede og pågangsmot. Dere vil også treffe andre foreldre i lignende situasjon.

LES MER OM "HVA MED OSS?"

Har du mistet mamma/pappa/søsken eller andre nære pårørende?

Nye sorggrupper starter etter høst-ferien. Ta kontakt med helsesøster, en lærer eller frivilligsentralen: post@moss.frivilligsentral eller astrid.gangestad@jeloykirke.no

LES MER OM "SORGGRUPPER FOR BARN OG UNGE"