Forside Helse og velferd NAV Våler NAV Våler - ditt lokalkontor

NAV Våler - ditt lokalkontor

Informasjon fra NAV Våler

NAV Våler vil på grunn av Korona viruset ta forhåndsregler og følge Helsedirektoratets, kommunens og NAV sentralt sine anbefalinger.

Publikumsmottaket holdes stengt inn til videre. I første omgang betyr det at NAV Våler ikke vil gjennomføre fysiske møter. Samhandling vil foregå via telefon eller videoløsninger.

NAV Våler under koronarestriksjoner

NAV veiledere er oppfordret til å benytte hjemmekontor i størst mulig grad, men veilederne vil rullere slik at det vil være personer fysisk til stede, men det vil kun være mulig å komme inn i lokalet for å benytte PC osv.etter avtale. Det betyr at man må ringe for å bestille tid. Dette for at vi ikke ønsker å ha flere personer i publikumsmottaket samtidig på grunn av smittefaren. Trenger du søknadsskjema til sosialhjelp så ring oss på telefon og vi kan sende dette.

Publikum kan ringe nedenstående telefonnummer for å få veiledning og svar på spørsmål. Brukere som ønsker kontakt med sin veileder bes gjøre dette via aktivitetsplanen på Ditt NAV eller ringe vakttelefonen.

Kontaktsenteret kan nås på telefon 55 55 33 33. Her kan man spørre om alt. Kontaktsenteret kan også videreformidle spørsmål som veileder kan gi svar på via dialogen i aktivitetsplanen eller ringe bruker tilbake. Det gjøres oppmerksom på at kontaktsenteret får mange henvendelser nå og det kan være lang ventetid.

MOB: KONTAKTSENTERET NAV

Telefontid ved NAV Våler: 09.00 – 15.00 mandag - fredag.

NAV Våler vakttelefon på 93 25 40 10. Her kan man få svar på sosiale tjenester.

NAV VÅLER VAKTTELEFON

NAV Våler publikumsmottaket

NAV Våler publikumsmottaket på 69 28 91 02 eller 477 83 999. Her kan man få generell veiledning, bestille søknadsskjema til sosialhjelp og bestille tid til PC og skriver i mottaket.

TLF: NAV VÅLER PUBLIKUMSMOTTAKET 69 28 91 02
MOB: NAV VÅLER PUBLIKUMSMOTTAKET 477 83 999

Her kan man få generell veiledning, bestille søknadsskjema til sosialhjelp og bestille tid til PC og skriver i mottaket.

De som eventuelt skal levere dokumentasjon og søknader som er ferdige for levering, bes legge dette i en konvolutt og legge det i postkassen som er innfelt i veggen utenfor hovedinngangen. Det er viktig å benytte riktig postkasse slik at søknaden ikke blir tilgjengelig for uvedkommende.
I den grønne postkassen finnes søknadsskjema for de som har behov for økonomisk sosialhjelp. I den grønne postkassen skal det ikke legges utfylte papirer.

Publikumsmottaket vil holde stengt på ubestemt tid. Det er derfor viktig å følge med på hjemmesiden til Våler kommune under NAV.


Nav logo

NAV Våler leverer tjenester til innbyggere i kommunen på vegne av Arbeids-og velferdsetaten og Våler kommune.

Hovedoppgaven er å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

Vi anbefaler alle brukere å kontakte oss via våre selvbetjeningsløsninger på nav.no eller på telefon.

KONTAKT NAV: 55 55 33 33

NAVs hovedoppgave

NAV Våler sin hovedoppgave er knyttet til oppfølging av brukerne

Særlig handler oppfølgingen om:

  • avklare arbeidsevne
  • jobbmuligheter
  • jobbsøking
  • kvalifiseringsbehov

Oppfølgingen gjelder brukere som har:

NAV følger i tillegg opp brukere som står uten ytelser fra NAV.

En viktig del av oppfølgingen er

  • å gi informasjon om ledige stillinger
  • formidle kontakt mellom bedrifter og jobbsøkere

NAV Våler behandler søknader om

Her finner du oss

Du finner oss på Herredshuset, 1 etasje i Kjosveien 1, 1592 Våler.

Postadressen er NAV Våler, Kjosveien 1, 1592 Våler.

Åpningstider

Mandag til fredag 09:00 – 15:00 etter avtale.

Telefontid alle dager mellom 09:00 - 15:00.

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold