Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd NAV Våler Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke kan forsørge deg selv, og alle andre muligheter er forsøkt, har du rett til økonomisk stønad til livsoppholdsutgifter. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, boutgifter og nødvendige klær. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse og en midlertidig inntektssikring. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til ditt NAV kontor.   

Det kan stilles vilkår for hjelpen.  

VEIVISER ØKONOMISK SOSIALHJELP

Har du lav inntekt og høye boutgifter? Du kan ha rett på bostøtte.

HAR DU RETT PÅ BOSTØTTE?

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold