Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd NAV Våler Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke kan forsørge deg selv, og alle andre muligheter er forsøkt, kan du ha rett på økonomisk stønad til livsoppholdsutgifter. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, boutgifter og nødvendige klær. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse og en midlertidig inntektssikring. Du kan søke digitalt.

Det kan stilles vilkår for hjelpen.

VEIVISER ØKONOMISK SOSIALHJELP

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt, og ettersende dokumentasjon til søknaden din.

Dersom du søker og leverer dokumentasjon digitalt vil også saken ta kortere tid, enn om du søker på papir.

SØK ØKONOMISK SOSIALHJELP DIGITALT
HER KAN DU ETTERSENDE DOKUMENTASJON TIL SØKNADEN DIN

Har du problemer med å søke digitalt, kan du ringe NAV kontaktsenter på telefon 55553333. Kontaktsenteret kan hjelpe deg, og veilede deg i hvordan du søker digitalt. Du kan også be om å bli satt over til en veileder hos NAV Våler.

NAV KONTAKTSENTER

Det er også mulig å søke på papir, og søknadsskjemaer ligger i den grønne postkassen utenfor inngangen til NAV Våler. Ferdige utfylte søknader kan legges i postkassen som er innfelt i veggen. Trenger du hjelp til å skrive ut papirer for å legge ved søknaden din, er det viktig at du ringer for å gjøre en avtale med en veileder først.

Har du lav inntekt og høye boutgifter? Du kan ha rett på bostøtte.

HAR DU RETT PÅ BOSTØTTE?

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold