Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Pårørende

Pårørende

Å være pårørende betyr å være nær en person som er syk eller har andre livsutfordringer. Det kan være situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger og kan by på praktiske utfordringer.

I Våler kommune drives et aktivt pårørende arbeid. På denne siden vil du finne informasjon om ulike tilbud for pårørende i Våler kommune.

PÅRØRENDE VEILEDER
PÅRØRENDE OG RETTIGHETER
DET NASJONALE PÅRØRENDE SENTERET
KURS FOR PASIENT OG PÅRØRENDEOPPLÆRING
LÆRING- OG MESTRINGSSENTERET SYKEHUSET ØSTFOLD
BARN SOM PÅRØRENDE

Pårørendeskolen

Dette er et kurs der Moss, Rygge, Våler og Råde kommune samarbeider med Moss og omegn demensforening to ganger årlig. Målet er å gjøre hverdagen lettere både for den demensrammede og dennes pårørende.

SKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS
Løvetann-408301 Unsplash

Fotograf Rob Potter fra Unsplash

Pårørendekurs - har du et familiemedlem som sliter med rusproblemer?

Sosialmedisinsk poliklinikk Moss arrangerer kurs for deg som pårørende.
Følg linken:

PÅRØRENDEKURS SMP MOSS

Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne

"Hva med oss?"
Sykehuset Østfold holder parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Dato: Torsdag 9. mai 2019, klokken 0900-1500.
Registreringen starter klokken 08.30.
Sted: Habiliteringstjenesten for barn og unge HABU, Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg
Påmeldingsfrist: 23. april
Pris: Kurset er gratis.
Det blir servert kaffe/te fra kl. 08.30, og lunsj.


For mer inforamsjon se linken:

"HVA MED OSS?"

Mestringskurs: Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et mestringskurs i gruppe med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer.

Kurset er utviklet for å gi påfyll i hverdagen, bidra til å gjøre deg mer bevisst på egne grenser, ivareta deg selv og finne fram til egne ressurser og muligheter. Livsstyrketrening inneholder også stressmestring.

Kurset er for pårørende og andre som har utfordringer i livet som de ønsker å jobbe med.

Informasjonsmøte: Onsdag 12. juni kl.18.00.

Kursstart: Onsdag 11. september kl. 17.00-20.30

Varighet: 10 gruppesamlinger på onsdager fra kl. 17.00 til 20.30

Henvisning: Kurset er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.

Arrangør: Sykehuset Østfold, DPS nordre Østfold

For mer informasjon - les her:

MESTRINGSKURS: LIVSSTYRKETRENING

Kontakt

Wenke Aannerød Kommunalsjef Helse og velferd
692 89 207
wenke.aannerod@valer-of.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler