Forside Helse og velferd Pårørende

Pårørende

Å være pårørende betyr å være nær en person som er syk eller har andre livsutfordringer. Det kan være situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger og kan by på praktiske utfordringer.

I Våler kommune drives et aktivt pårørende arbeid. På denne siden vil du finne informasjon om ulike tilbud for pårørende i Våler kommune.

PÅRØRENDE VEILEDER
PÅRØRENDE OG RETTIGHETER
DET NASJONALE PÅRØRENDE SENTERET
KURS FOR PASIENT OG PÅRØRENDEOPPLÆRING
LÆRING- OG MESTRINGSSENTERET SYKEHUSET ØSTFOLD
BARN SOM PÅRØRENDE

Pårørendeskolen.

Dette er et kurs der Moss, Rygge, Våler og Råde kommune samarbeider med Moss og omegn demensforening to ganger årlig. Målet er å gjøre hverdagen lettere både for den demensrammede og dennes pårørende.

SKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS
Løvetann-408301 Unsplash

Fotograf Rob Potter fra Unsplash


Har du et familiemedlem som sliter med rusproblemer?
Sosialmedisinsk poliklinikk Moss arrangerer kurs for deg som pårørende.
Følg linken:

PÅRØRENDEKURS SMP MOSS

"Hva med oss?"
Sykehuset Østfold holder parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Se linken:

"HVA MED OSS?"

Sykehuset Østfold holder "Kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne". Se linken:

KOMMUNIKASJONSKURS FOR SØSKEN OG FORELDRE

Kontakt

Wenke Aannerød Kommunalsjef Helse og velferd
692 89 207
wenke.aannerod@valer-of.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler