Forside Helse og velferd Psykisk helse/rus og friskliv Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Vi gir tilbud om hjelp til mestring av din egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper. Tilbudet innebærer råd og veiledning av fysisk aktivitet, søvn, depresjonsmestring, ernæring og tobakksavvending.

Veilednings- og oppfølgingstilbudet ved Frisklivssentralen planlegges i samarbeid med deg under en startsamtale, og tilpasses deg og dine mål. Tilbudet er gratis, men det kan påløpe en egenandel ved deltagelse på kurs.

Frikslivssentralen kan tilby:

  • "Bra mat" kurs
  • Tobakksfri
  • "Sov godt" kurs
  • Individuell ernæringsplan/råd
  • Treningsgrupper ute og inne
  • Depresjonsmestringskurs –KiD
  • Temadager for diagnoser
  • Aktiv på dagtid
  • Yoga


Friskliv Logo Stor

Hvordan bli deltager?

Du kan få en frisklivsresept av legen din eller veileder på Nav. Resepten fylles ut av deg eller dere, også sendes den videre til frisklivssentralen i Våler kommune. Du kan også fylle ut en resept selv her og sende den til oss.

FRISKLIVSRESEPTEN

Frisklivsresept – hva gir den deg?

Frisklivsresepten gir deg mulighet til å kartlegge din egen helse og livsstil, samt delta på aktiviteter og kurs i regi av Frisklivssentralen i Våler kommune. Resepten varer i tre måneder, men du har mulighet for å søke om ny reseptperiode etter den første resepten løper ut.

Det stilles forskjellige krav til hvert enkelt tilbud, men generelt må du være i stand til å kunne komme deg dit tilbudet finner sted.

Frisklivssentralen samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og kan gi deg tips og råd om andre lokale tilbud som passer deg.

Img 1976

Fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse:

Vi som arbeider med habilitering ved Sykehuset Østfold HF, har i samarbeid med lokale krefter i kommunene utarbeidet en oversikt over tilrettelagte og organiserte fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse i Østfold.

Følg linken under:

ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN, UNGODM OG VOKSNE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE