Forside Helse og velferd Psykisk helse- og rustjenesten Rådgivning av pårørende - barn og voksne

Rådgivning av pårørende - barn og voksne

PIO-senteret er et støttesenter som tilbyr råd og veiledning for deg som er pårørende, enten du er forelder, barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god kollega eller nabo.

Oppfølging av pårørende under og etter Covid-19 krisen

Pårørende er både til vanlig, men særlig nå, en stor og viktig ressurs. Vi vet også at mange pårørende er i en krevende situasjon nå, både med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste. Flere tjenester har eller har hatt manglende eller redusert kapasitet. Pårørende blir da mer alene om både praktiske oppgaver og ansvaret for sine nærmeste. Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

Vi vil gjøre oppmerksom på PIO-senterets nasjonale tilbud:

  • Ønsker du råd og veiledning i hvordan mestre din livssituasjon som pårørende - Rådgivningstelefon for pårørende er åpen:
    Mandag – fredag kl.: 10-15
    Tirsdag kl.: 11-19
  • For deg som heller vi skrive - send e-post til Rådgivningstelefonen:
RÅDGIVNINGSTELEFON 22 49 19 22
E-POST: RADGIVNINGSTELEFONEN@PIOSENTERET.NO
  • Hvis du ønsker familie- eller individuell rådgivning ved oppmøte eller digitalt - ring eller send e-post for mer informasjon.
  • NÆR – Mestringsbok for pårørende – kan bestilles via e-post eller ring:
TELEFON 21 52 53 53
E-POST: POST@PIOSENTERET.NO

Les mer om pårørende-senteret PIO her:

PIO-SENTERET.NO