Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Dagtilbud for hjemmeboende demente

Dagtilbud for hjemmeboende demente

Dagtilbudet for demente inneholder aktiviteter og miljøtiltak som er tilrettelagt for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet.

Kommunen har et eget tilbud for inntil seks personer som bor hjemme med demens. Tilbudet må søkes om, og kriteriet er at man enten har en demensdiagnose eller er under utredning.

De som får plass, kan søke om fullt tilbud mandag til fredag fra 09:30 - 14:30.

Tilbudet består av transport til og fra dagsenteret, tilrettelagte aktiviteter som sang og musikk (musikkterapi), høytlesing, dans, reminisens, uteaktiviteter, sosialt samvær, turer, måltider og oppfølging av pårørende.

Dagtilbudet for demente inneholder aktiviteter og miljøtiltak som er tilrettelagt for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet. Vi prøver å tilrettelegge tilbudet for hver enkelt i tett samarbeid med pårørende. Vi disponerer egen leilighet i tillegg til at vi benytter dagsenteret hvor det er mye aktivitet.

Ved spørsmål ta kontakt med Dagsenteret, Eivind Lien:


TLF 488 63 316