Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tilbudet er for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hjemmesykepleien har en kreftkoordinator og en demenskoordinator.

En kreftkoordinator skal hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg.

Hjemmesykepleie kan søkes via Tildelingskontoret.

VAKTTELEFON HJEMMESYKEPLEIE: 907 94 917
KONTAKT DEMENSKOORDINATOR: TIRSDAG 07.30 - 16.00. TLF 417 04 869
E-POST: BRITT.BLOMQUIST@VALER-OF.KOMMUNE.NO
SØKNAD OM HJEMMESYKEPLEIE (PDF)