Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tilbudet er for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hjemmesykepleien har en kreftkoordinator og en hukommelseskontakt.

En kreftkoordinator skal hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg.

Hjemmesykepleie kan søkes via Tildelingskontoret.

VAKTTELEFON HJEMMESYKEPLEIE: 907 94 917
KONTAKT KREFTKOORDINATOR: 417 04 870
E-POST: KREFT@VALER-OF.KOMMUNE.NO
KONTAKT HUKOMMELSESKONTAKTEN: 417 04 869
E-POST: HUKOMMELSE@VALER-OF.KOMMUNE.NO
SØKNAD OM HJEMMESYKEPLEIE (PDF)