Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Hverdagsrehabilitering

Til høsten starter Våler kommune med hverdagsrehabilitering!

Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig innsatsteam bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet tilbyr rehabilitering i ditt hjem og/eller nærmiljø i en tidsavgrenset periode.


Brukeren definerer selv sine mål i samarbeid med teamet basert på viktige og meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Målene vil være utgangspunktet for rehabiliteringen. Fokuset vil være å gjenvinne eller opprettholde egenmestring i dagligdagse aktiviteter, og forhindre eller utsette et mer omfattende tjenestebehov.

I hverdagsrehabilitering jobber vi ut i fra spørsmålet:

«Hva er viktig for deg?»

Hvem er du?

  • Du bor i ditt eget hjem og har utfordringer med- og/eller greier ikke lenger alle aktiviteter du tidligere har fått til.
  • Du er motivert for å gjøre en innsats for å mestre aktiviteter som er viktige for deg slik at du kan være aktiv og selvstendig i egen hverdag


Eksempler på aktiviteter hverdagsrehabiliteringsteamet kan være med å trene på:

  • Gå utendørs
  • Dusje selv
  • Komme seg inn og ut av seng
  • Kle av og på deg selv
  • Lage mat
  • Handle


Tjenesten tildeles etter individuell vurdering og behov.


Benytt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER


Ved spørsmål ta kontakt med:

FYSIOTERAPEUT THEA KJÆRNES TLF.: 940 12 719
ERGOTERAPEUT ANNA REE TLF.: 917 41 255
FYSIOTERAPEUT MARIANNE ARNTZEN TILF: 468 97 020
TILDELINGSKONTORET TLF.: 404 11 470