Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som bor i eget hjem og som ikke lenger greier å gjøre det du tidligere har fått til. Målet er at du skal gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad skal klare deg selv i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering i dagliglivets oppgaver, hvor personlige mål er utgangspunktet for rehabiliteringen.


Eksempler på mål kan være:

  • Komme seg inn og ut av seng
  • Dusje selv
  • Lage mat
  • Gå utendørs
  • Handle matvarer
  • Delta på sosiale aktiviteter
  • Ta i bruk hjelpemidler


Hverdagsrehabilitering skjer i ditt hjem eller nærmiljø, og vil være intensivt i begynnelsen for så å avta i takt med forbedring av funksjon. I Våler gis hverdagsrehabilitering inntil 6 uker, og det gis oppfølging i form av trening på de aktivitetene som er viktig for deg.

Tjenesten tildeles etter individuell vurdering og behov.


Benytt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Ved spørsmål ta kontakt med:

FYSIOTERAPEUT I TEAMET TLF.: 468 97 020
TILDELINGSKONTORET TLF.: 404 11 470