Forside Helse og velferd Tildelingskontoret og koordinerende enhet Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Søknad om BPA sendes til Tildelingskontoret.

SØKNAD OM BPA
RING TILDELINGSKONTORET 404 11 470

Kontaktperson: Trude Hagen Hansen

Kontakt

Tildelingskontoret
404 11 470
trude.hagen.hansen@valer-of.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler