Forside Helse og velferd Vold og overgrep Krisesenteret i Moss

Krisesenteret i Moss

Krisesenteret er et tilbud til ALLE kvinner og deres barn som er utsatt for vold. Du trenger ikke være i akutt krise for å ta kontakt. På krisesenteret bestemmer du selv over eget liv og dine valg. Det er GRATIS å få hjelp og bo på krisesenteret.

HVA ER ET KRISESENTER?
KRISESENTERET I MOSS
RING KRISESENTERET (TLF 69 25 05 50)

Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du nektet å ha kontakt med venner? Blir du truet, slått eller mishandlet?

Ta kontakt - også hvis du er usikker på om det du opplever er bra for deg!

Krisesenter har følgende tilbud:

  • døgnåpen telefon
  • dagsamtaler
  • botilbud
  • foreldreveiledning
  • Samtalegrupper
  • Nettverkstreff

Du kan være anonym!

TILBUD TIL VOLDSUTSATTE MENN

Kommunene er pålagt å ha tilbud til voldsutsatte menn.

Krisesenteret i Moss tilbyr telefonveiledning og dagsamtaler med voldsutsatte menn, mens botilbudet gis av Krise- og Incestsenteret for Fredrikstad og Hvaler.