Forside Kommunen vår Årsberetning Våler kommune

Årsberetning Våler kommune

Årsberetning for 2019 - Våler kommune

Våler kommune redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsberetningen skal gi en beskrivelse av hva man har oppnådd, men viser også til utviklingsarbeid og nødvendige satsinger for året vi nå er inne i. Innhold og bakgrunnsmateriale som ligger til grunn for årsberetningen er under utvikling. Det jobbes for at rapporten skal gi økt nytteverdi for leseren.

Våler, 31. mars 2020 (korrigert 16. april 2020)

Harald Hammer
Konst. rådmann

ÅRSBERETNING FOR 2019
ØKONOMISK ANALYSE - DATERT 21.11.2018
ÅRSBERETNING FOR 2018