Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Borgerlig vielse i Våler kommune

Borgerlig vielse i Våler kommune

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Våler kommune.

Tid og sted

I utgangspunktet vil vigsler finne sted på Våler herredshus (kommunehuset) torsdag og fredag. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet.

Vigsler

I Våler kommune er det ordfører Reidar Kaabbel og varaordfører Kai Guttulsrød som har myndighet til å vigsle.

Kostnad

Det er gratis å gifte seg i Våler kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vielse ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

Før vielsen

Det kan bestilles tid for vigsel på:

POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Vielsen

Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vielsen. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

Vielse