Forside Kommunen vår Kontaktinformasjon

Kontakt oss i Våler kommune

Åpningstider

Sentralbordet er åpent mandag til fredag fra kl. 09:00 - 15:00

Våler kommune følger helsedirektoratets og kommuneoverlegens anbefalinger i forhold til korona viruset.

Inngang til herredshuset er stengt inntil videre.

TELEFON VÅLER KOMMUNE: 69 28 91 00
E-POST TIL POSTMOTTAK I VÅLER KOMMUNE

Post- og besøksadresse:

Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 VÅLER I VIKEN

Telefon

NAV VÅLER:

Mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00

NAV VÅLER

Holder til på samme adresse som Våler kommune;
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i viken

TELEFON NAV VÅLER: 55 55 33 33
Herredshuset Hovedinngang
KART OG VEIBESKRIVELSE
Info

Personvernombud i Våler kommune

Torbjørn Sjølstad

TELEFON: 926 41 058
E-POST: TSJOELST@ONLINE.NO

Hovedverneombud i Våler kommune

Trond Sæterøy

TELEFON 994 89 357
TROSET@VALERSKOLEN.NO

Vakttelefoner

Kontakt døgnåpen vakttjeneste for kommunens bygningsmasse, vann, avløp og kommunale veier.

KOMMUNENS VAKTTJENESTE: ​459 77 070
Vakt Telefonnummer
Legevakten: 116 117
Legevakt på telefon: 69 25 33 33
Mental helses hjelpetelefon: 810 300 30
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Barnevern dagtid: 69 28 91 00
Barnevernvakten 950 59 217
Overgrepsmottaket i Østfold: 47 46 21 00
Krisesenter: 69 25 05 50
Rustelefonen: 08588
Akutt hjelp tekniske hjelpemidler 480 42 190
Feil på avløp og pumpestasjoner 459 77 070
Feil eller problemer med vann 69 28 75 80
Nødnummer Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
WEBMAIL ANSATTE