Forside Kommunen vår Skjemaer

Skjemaer

Velkommen til selvbetjening!

Her vil du finne oversikt over skjemaer og henvendelser som kan sendes Våler kommune. Vi vil jobbe med å få flere skjemaer elektronisk. Dersom du velger å benytte deg av et et papirskjema istedenfor en elektronisk løsning, må du sende dette til oss med dokumentasjon pr. post til Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler. Vi ber om at personopplysninger aldri sendes via epost av hensyn til personvernet. Vi håper på forståelse for dette!

På denne siden finner du både elektroniske skjemaer, papirskjemaer og link til nettsider med mer informasjon om temaet.

Annet

BORGERLIG VIELSE I VÅLER KOMMUNE - INFORMASJON
VÅLER KOMMUNES STIFTELSE FOR VERDIG TRENGENDE - INFORMASJON

Bygg og eiendom

HUSHOLDNINGSAVFALL
VANN, AVLØP, OLJEUTSKILLERE, VEI
OPPMÅLING, EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET, SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER
BYGGESØKNAD, NABOVARSEL, FERDIGATTEST

Kultur og oppvekst

BARNEHAGESØKNAD, MODERASJONSORDNINGER
SØKNAD SFO, ENDRING AV PLASS, MODERASJONSORDNINGER

Helse og velferd

OMSORGSTJENESTER, AVLASTNING, BPA, PARKERINGSTILLATELSER, TT-KORT

Servering-, skjenke-, salgsbevillinger og omsetning av alkohol

er skjemaer som blir direkte sendt inn til Våler kommune ved endelig godkjenning av selve skjemaet.

SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD
SALGSBEVILLING - SØKNAD
SKJENKEBEVILLING - SØKNAD
SKJENKEBEVILLING - ENKELT ANLEDNING/AMBULERENDE
SERVERING-/ SALG- / SKJENKEBEVILLING - ENDRING
OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL