Forside Kultur, idrett og fritid Høringsversjon - kommunedelplan for kulturminner 2021 - 2033

Høringsversjon - kommunedelplan for kulturminner 2021 - 2033

Høringsversjon - Kommunedelplan for kulturminner - Våler kommune i Viken 2021 - 2033. Innbyggere i Våler inviteres til å komme med innspill.

Formannskapet gjorde i sak 56/21 i møte 21.10.2021 slikt vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11 - 14 legges Kommunedelplan for kulturminner i Våler kommune 2021 - 2033 til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

HØRINGSVERSJON: KULTURMINNEPLAN 2021 - 2033
#test

Frist for innspill

Publikum inviteres til å komme med innspill. Eventuelle uttalelser fremsettes skriftlig innen 14. januar 2022.

Innspill sendes til:

Våler kommune
Oppvekst og kultur
Kjosveien 1
1592 Våler

eller via e-post

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO