Forside Kultur, idrett og fritid Planprogram for kommunedelplan for kulturminner

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner

Våler kommune skal få egen kulturminneplan

Forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner er vedtatt enstemmig i formannskapets møte den 19.09.2019.

Hensikten med planprogrammet er at det skal legges et godt grunnlag for utarbeidelse av denne planen for Våler kommune. Kommunedelplanen skal styrke kommunens langsiktige og kunnskapsbaserte forvaltning av kulturminner og den skal fungere som et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.

#test
PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN