Forside Kultur, idrett og fritid Kulturminneplan Våler kommune

Kulturminneplan Våler kommune

Våler kommune får egen kulturminneplan

I disse dager legges kommunedelplan for kulturminner ut til offentlig høring og ettersyn. Hensikten med planprogrammet er at det skal legges et godt grunnlag for utarbeidelse av denne planen for Våler kommune. Planen skal styrke kommunens langsiktige og kunnskapsbaserte forvaltning av kulturminner og den skal fungere som et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Frist for å komme med innspill er satt til den 23. april og du melder inn på epost: postmottak@valer-of.kommune.no eller per post: Våler kommune, oppvekst og kultur, Kjosveien 1, 1592 Våler. Alle innspill merkes med "Planprogram for kulturminner - saksnummer 17/104"

#test
PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN