Forside Kultur, idrett og fritid Lag og foreninger

Oversikt over lag og foreninger i Våler kommune

Her kommer en oversikt over alle registrerte lag og foreninger i Våler kommune med kontaktinformasjon.

Kulturkontoret er avhengig av tilbakemelding ved endring av kontaktinformasjon, ta kontakt på postmottak@valer-of.kommune.no

FORENINGER MED VOKSNE MEDLEMMER

Svinndal Bygdekvinnelag: Tove Henden Løken, , Vestre Langerødvei 4, 1593 Svinndal Tlf: 905 10 907 E-post: tovehendenl@hotmail.com, sekretær: Anne-Merethe Karlsen

Våler og Svinndal Pensjonistforening: Torbjørn Meyer, Stor Eli veien 2, 1592 Våler Tlf: 991 503 70 E-post: tor-meye@online.no

Våler Seniordans: Willy S. Hansen, Brødrene Bergs vei 15, 1592 Våler Tlf: 901 40 946 E-post: willha9360@gmail.com

Våler Stildans: Einar Fledsberg, Kirkeveien 137, 1592 Våler Tlf: 69 28 72 14 E-post: einarf5@online.no

Kulturgruppen "Fiin gammel": Grethe Roos, Lunderveien 549, 1593 Svinndal Tlf: 900 63 755 E-post:

Forsvarsforeningen: Nils Peder Skaug, Trøskenveien 43, 1593 Svinndal Tlf: 69 28 61 89 / 413 33 116 E-post: nps1964@hotmail.no

Hageselskapet Våler og Svinndal: Anne Marie S. Fjeldstad, Røstadveien 13, 1593 Svinndal Tlf: 990 19 526 Epost: vshagelag@gmail.com Hjemmeside: http://www.hageselskapet.no/ostfold/lokallag/hageselskapet-valer-og-svinndal/

1. Våler St.Georgsgilde: Roar Løken, Bjørnerødveien 428, 1591 Sperrebotn Tlf: 907 44 155 E-post: roar.loken@norgespost.no

Våler og Svinndal Historielag: Einar Pedersen, Sandåsv. 9, 1592 Våler. Tlf: 69 28 71 05 E-post: ein-pede@online.no

Våler og Svinndal Bondelag: Else Marie Willadsen, Svinndalveien 256 1593 Svinndal Tlf: 990 11 701 E-post: elsemvil@hotmail.com

Våler og Svinndal Skogeierlag: Hans Løken, Vestre Langerødvei 4, 1593 Svinndal Tlf: 951 09 636 E-post: hansthorvald@hotmail.com

SERVICEFORENINGER

Våler Røde Kors: May Olsen, Dammyr 10, 1591 Sperrebotn Tlf: E-post: vaaler@ostfoldrk.no

Lions Club Våler: Tom Christiansen, Texnesbakken 26, 1591 Sperrebotn Tlf: 920 20 855 E-post: tc@expertreiser.no

Våler Rotary Klubb: Erik Listerud, Hobølveien 29, 1591 Sperrebotn Tlf: 908 43 424 E-post: elister@online.no

Svinndal Helselag: Karin Bjørnstad, Sledevn. 13, 1593 Svinndal Tlf: 48 06 65 23 E-post:kbjoern@online.no

Våler/Svinndal Frivillighetssentral Våk nærmiljøsentral/Kirkebygden nærmiljøutvalg:
Hjemmeside: vaaler-of.frivilligsentral.no/

DNT Vansjø: DNT Vansjø Vålerveien 87 A, 1597 Moss Evy K. S. Eliassen / Helge Jodalen Tlf: 992 54 529 E-post: post@dntvansjo.no

BARN OG UNGDOM

1. Våler Speidergruppe: Jonny Petterson eller Inge Afseth, Tlf: 473 57 987/415 28 231 E-post: 1vaalerspeider@gmail.com

Svinndal 4H: Bjørn Håvard Berg Onsaker, Svinndalveien 49, 1593 Svinndal Tlf: 995 13 454 E-post: honsake@online.no

Svinndal Bygdeungdomslag: Ingrid Tofteberg, Røstadveien 2, 1593 Svinndal Tlf: 416 06 804 E-post: i_tofteberg@hotmail.com

Våler Søndagsskoleforening: Ingrid H. Hermansen, Guthusveien 13, 1591 Sperrebotn Tlf: E-post: menfullm@vpgo.net

Svinndal Søndagsskole: Miriam Angell Westin, Gunnerødv. 10, 1593 Svinndal Tlf: 913 57 387 E- post: mmvestin@online.no

IDRETT

Vansjø/Svinndal IL: Kontaktperson til alle idrettsgruppene VS IL: Unni Sandem Tlf: 99008597 epost: post@vs-il.no

Fotballgr.:fotball@vs-il.org

Håndballgr.:

Alpin/Skigruppa: ski@vs-il.org

Friidrettsgr.:friidrett@vs-il.org

Snowboardgr.:

Svinndal Skytterlag: Kai Ove Sukke, Fløterveien 390, 1593 Svinndal Tlf: 997 42 045 Epost: kai67@hotmail.no

Svinndal SSL (Salongskytterlag): Jon Sverre Andersen, Kråkåsveien 6, 1592 Våler Tlf: 908 42 803 Epost: jonradio@gmail.com

Moss og Våler Skytterlag: Steinar Hansen, Postboks 2081, Bjørnerødveien 544, 1591 Sperrebotn Tlf.: 905 37 982 E-post: moss-vaaler@skytterlag.no

Svinndal Pistolskytterlag: Dag Olav Johansen, Langliveien 2B, 1593 Svinndal Tlf: 976 50 485 E-post: doj@online.no

KNA Varna Motorsport: KNA Varna Motorsport, Postadr: P.b. 567 Høyden, 1522 Moss Besøksadr.: Vålerveien 1876, 1592 Våler V/Jorunn Ingebretsen, Multev.10,1712 Grålum Tlf: 928 93 205 E-post: joruinge@online.no

Svinndal Jeger og Fiskeforening: Fredrik Bjerketvedt, Tlf: 900 20 442 E-post: fredrikbjerketvedt@hotmail.com

Svinndal JFF,Ungdomsgruppe: Jarle Johannessen, Sønsterødveien 166, 1591 Sperreboten Tlf: 951 83 698 E-post: jarle@bmuj.no

Svinndal Motocross Klubb: Svein Aasheim, Wankelsvei 32, 1539 Moss Tlf: 908 27 270 E-post: svein@mymaze.com

Vansjø Krets NLS: Morten Hulleberg, Falkeveien 2, 1640 Råde Tlf: 93 00 84 49 E-post:

Moss og omegn Hundeklubb: Linda Andreassen, Postboks 267, 1501 Moss Tlf: 92 89 34 78 E-post: moss.hunde@klubb.nnk.no

Våler Idrettsråd: Jan Robert Danielsen, Texnesåsen 20, 1591 Sperrebotn Tlf: 950 76 686 E-post: janrobdan@gmail.com

Østfold modellbåtklubb: Hilde B. Johansen Ertnes, Sledeveien 9, 1593 Svinndal Tlf: 951 83 883 E-post: hilde.ertnes@live.no

Våler og Svinndal Travsport: Thor Thorvaldsen Onsaker Sør, 1593 Svinndal Tlf: 69 28 62 08 / 952 85 508

Gyldermyra Rideskole: Line Hennum rideskole@live.no

MUSIKK OG SANG

Svinndal Skolekorps: Tove Merete Hansen, Sledeveien 8, 1593 Svinndal Tlf: 416 67 439 E-post: tovemhan@nline.no

Våler Sangkor: Frigg Mosseros, Ekholt hageby 3c, 1526 Moss Tlf: 992 28 686 E-post: frigg@mosseros.no

Barnekoret Godt nytt: Anne Kari Moslått, Svinndallinna 379, 1593 Svinndal Tlf: 977 70 050 E-post: annekari@hedera.no

Våler Soul Children: Våler SoulKidz: Mona Unnerud, Østenrødveien 12 1591 Sperrebotn Tlf: 932 47 976

Musikkorpset Ljom: Christoffer Cena, Augerødlia 37, 1591 Sperrebotn Tlf: 913 05 023 E-post: christoffer.cena@cena.no Nettside: www.ljom.no

VELFORENINGER

Augerød velforening: Ulf-Christian Dahle, Augerødkollen 11, 1591 Sperrebotn Tlf: 905 72 805 Epost: auge.vel@live.no

Dammyr velforening: Geir Isaksen, Dammyråsen 19, 1591 Sperrebotn Tlf: 990 92 264 Epost: gisaks12@gmail.com

Texnes velforening: Mats Lindblad, Texnestoppen 18, 1591 Sperrebotn Tlf: 920 40 998 Epost: mats-uno@online.no

Kordahl veldforening: Anders Folkenborg, Kordahlv. 22, 1591 Sperrebotn Tlf: Epost: anders@telescan.no

Berg velforening: Trond Ivar Karlsen,Brødrene Bergs vei 12, 1592 Våler Mob: 413 11 177 E-post: berg.velforening@gmail.com

Folkestad velforening: Espen Wold,Folkestadåsen 10, 1592 Våler Tlf: 953 03 509 Epost: espen.wold@volvo.com

Folkestad II velforening: Tor Øyvind Westbye, Folkestadtoppen 15, 1592 Våler Epost: info@folkestad2velforening.org

Skjønnerød velforening: Terje Skovdahl, Vålerveien 1870, 1593 Svinndal Tlf: 906 25 879

KRISTNE FORENINGER

Svinndal Normisjon: Inger-Johanne Sælid Grimsrud, Sæbyåsen 2, 1593 Svinndal Tlf: 945 42 287 Epost: ingerjohanne87@gmail.com

Våler SvinndalMisjonssamband: Kay Armann Ellefsæter, Fledsbergveien 5, 1592 Våler Mob: 901 87 426

Botner Kvinneforening: Ingrid Hermansen, Guthusveien 13, 1591 Sperrebotn