Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Her finner du informasjon om hvilke tilskuddsordninger som finnes.

Tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Bufdir har lansert en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. For 2021 er det satt av 8 millioner kroner til tiltak som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og tros- og livssynsamfunn kan søke. For mer informasjon om ordningen besøk Bufdirs nettside.

Søknadsfrist er 15. mars 2021. 

BUFDIRS TILSKUDDSORDNING
SØK OM TILSKUDD I BUFDIRS SØKNADSPORTAL
Stop 5266892 1920

Driftsstøtte til lag- og foreninger

Våler kommune gir driftsstøtte til lag og foreninger, fortrinnsvis til barn og unge, pensjonister og foreninger som driver en kulturaktivitet. Driftsstøtte tildeles som grunnstøtte og medlemsstøtte. Medlemsstøtte er begrenset til lag som driver aktivitet for barn/unge under 20 år. Søknadsfrist er hvert år 1.april.


Søknad

Søknad sendes til:

postmottak@valer.kommune.no

Søknaden merkes med "Driftsstøtte lag- og foreninger".

SØKNADSSKJEMA TIL DRIFTSSTØTTE (PDF)
NYE KONTAKTOPPLYSNINGER FOR LAG OG FORENINGER
EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO


Kulturstøtte til enkeltforetak

Kulturstøtte kan tildeles til enkeltforetak som: arrangement, innkjøp, gavepremier, kursavgift og lignende. Tilskudd til enkelttiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan søkes gjennom hele året.


Spillemidler/Nærmiljøtilskudd

Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknad leveres elektronisk gjennom nettstedet: anleggsregisteret.no

Søknadsfrist er 1.oktober hvert år

LEVER SØKNAD HER
SKJEMA FOR ENDRING AV KONTAKTOPPLYSNGER I DERES LAG/FORENING

Kontakt

Lillian Høstaker Kulturfaglig rådgiver
909 82 613
lillian.hostaker@valer.kommune.no