Forside Kultur, idrett og fritid Vålerhallen og skolelokaler

Vålerhallen

Utleie følger skoleåret. Vålerhallen brukes også til større arrangement/turneringer etc.

Vålerhallen ligger ved Kirkebygden skole.KART TIL VÅLERHALLEN

Lag, foreninger og lignende som ønsker fast utleietid i Vålerhallen og lokaler ved grunnskolene i Våler kommune, kan søke om dette ved skriftlig henvendelse innen den 1. juni hvert år. Pga Koronasituasjonen 2020 er søknadsfristen dette året forskjøvet til 1.juli.

Sesongen følger skoleåret.

Oppgi hvilken dag, tidspunkt og hallstørrelse; hel hall, 2/3 eller 1/3 hall.
Oppgi kontaktperson med adresse, e-post og tlf. nummer.


Valerhallen3

Våler flerbrukshall

PRISLISTE FOR UTLEIE AV VÅLERHALLEN
Treningssko

Priser kan bli justert etter politiske beslutninger.

Søknad sendes:
Våler kommune
Oppvekst og kultur v/Lillian Høstaker
Kjosveien 1
1592 Våler i Østfold


SEND E-POST TIL KULTURFAGLIG RÅDGIVER L.HØSTAKER
MOB TIL LILLIAN HØSTAKER: 909 82 613

Skolelokaler

Ved leie av lokaler ved de ulike grunnskolene. Ta kontakt direkte med skolen pr.telefon.

VÅK SKOLE: 940 19 363
KIRKEBYGDEN SKOLE: 940 09 886
SVINNDAL SKOLE: 969 49 953