Forside Kultur, idrett og fritid Vålerhallen og skolelokaler

Vålerhallen

Utleie følger skoleåret. Vålerhallen brukes også til større arrangement/turneringer etc.

Vålerhallen ligger ved Kirkebygden skole.KART TIL VÅLERHALLEN

Lag, foreninger og lignende som ønsker fast utleietid i Vålerhallen og lokaler ved grunnskolene i Våler kommune, kan søke om dette ved skriftlig henvendelse innen den 1. juni hvert år.

Sesongen følger skoleåret.

Oppgi hvilken dag, tidspunkt og hallstørrelse; hel hall, 2/3 eller 1/3 hall.
Oppgi kontaktperson med adresse, e-post og tlf. nummer.


Valerhallen3

Våler flerbrukshall

PRISLISTE FOR UTLEIE AV VÅLERHALLEN
Treningssko

Priser kan bli justert etter politiske beslutninger.

Søknad sendes:
Våler kommune
Oppvekst og kultur v/Lillian Høstaker
Kjosveien 1
1592 Våler i Østfold


SEND E-POST TIL KULTURFAGLIG RÅDGIVER L.HØSTAKER

Skolelokaler

Ved leie av lokaler ved de ulike grunnskolene. Ta kontakt direkte med skolen pr.telefon.

VÅK SKOLE: 69 28 92 50
VÅK SKOLE: 69 28 92 20
SVINNDAL SKOLE: 69 28 92 70