Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Avfall og gjenvinning Renovasjonsgebyrer i Våler

Renovasjonsgebyrer i Våler

Det er MOVAR IKS som administrerer og fakturer for husholdningsrenovasjon og fritidsrenovasjon i Våler kommune.

Spørmål angående fakturer sendes til MOVAR.

Renovasjonsgebyrer for husholdning- og fritidsrenovasjon

vedtatt av kommunestyret for år 2020

AVFALLSSBEHOLDERE AV PLAST

Avfallstype Liter Kroner (inkl.mva)
Restavfall 140 2085,00
240 2981,00
360 3781,00
660 6463,00
Papp og papir 240,360,660 299,00
Glass- og metall 140,240,360 299,00
Plast (sekk) 140 299,00
Plast 240-660 299,00

FRITIDSRENOVASJON

Helårsrenovasjon Kroner (inkl.mva)
Fellesbeholder 2981,00

KOMPOSTERING AV MATAVFALL - KOMPOSTBINGE

Kompostering av matavfall Kroner (inkl.mva)
Leie av kompostbinge 378,00
*Egen kompostbinge -501,00

* Rabatt på gamle avtaler om kompostering

NEDGRAVDE LØSNINGER

Nedgravde løsninger Kroner (inkl.mva)
Per boenhet 3082,00

AVFALLSCONTAINER INNTIL 10 KUBIKK

Avfallstype Kroner (inkl.mva)
Restavfall 41785,00
Papp og papir 13397,00
Glass og metall -
Plast 15027,00

HENTEAVSTAND FRA KJØRBAR VEI

Avfallstype Henteavstand (meter) Kroner (inkl.mva)
Restavfall 8-20 454
21-30 680
31-40 907
Kildesortering 8-20 113
21-30 170
31-40 227

EKSTRATØMMING VED FEILSORTERING

Avfallstype feilsortert Beregningsgrunnlag
Restavfallsbeholder 5 % av årsgebyret for aktuell beholderstørrelse
Kildesorteringsbeholder 50 % av årsgebyret for aktuell beholderstørrelse
Restavfall nedgravd 4 % av ordinært årsgebyr
Kildesortert nedgravd 15 % av ordinært årsgebyr

Dobbel tømmefrekvens av overflatebeholdere beregnes et tillegg på 100 % av ordinært gebyr.

KLAGE PÅ RENOVASJONSTJENESTER

Kontakt

MOVAR Administrasjon
69 26 21 10
movar@movar.no
web
www.movar.no
Adresse
Kjellerødveien 30
1580 Rygge