Forside Byggesak og tekniske tjenester Prosjekt Svinndal skole - informasjonsside

Prosjekt Svinndal skole - informasjonsside

For tiden pågår det detaljprosjektering av den nye gymsalen. Anbudet blir mest sannsynlig lagt ut i løpet av november/desember. Frist for tilbud byggeledelse er 4. november 2019. Valg av byggeledelse vil bli foretatt før 15. november 2019.

Her samler vi alle dokumenter relatert til prosjektet rundt ny gymsal ved Svinndal skole.

Kommunestyret vedtok den 15.11.2018 forprosjekt rundt ny gymsal ved Svinndal skole, jf. alternativ C, ny gymsal 2. Forprosjekt skal startes innen 15. januar 2019, og avsluttes innen 31.mars 2019. Forprosjektet skal i tillegg gi svar på hvilke behov og tiltak som må gjennomføres med tanke på bygningsmasse for å imøtekomme befolkningsvekst samt forventede krav til en fremtidsrettet skole og barnehage i Svinndal.

I lenkene under finner du alle dokumenter relatert til denne saken.

MULIGHETSSTUDIE GYMSAL/IDRETTSHALL SVINNDAL
FORPROSJEKT ORGANISERING
SAKSPROTOKOLL MULIGHETSSTUDIE
ORGANISERING
MØTEREFERAT 15. JANUAR 2019
MØTEREFERAT 30. JANUAR 2019