Forside Byggesak og tekniske tjenester Prosjekt ny gymsal Svinndal skole - informasjonsside

Prosjekt ny gymsal Svinndal skole - informasjonsside

Byggherre: Våler kommune Byggeledelse: Byggettersyn AS Arkitekt/ansvarlig søker: Østre linje arkitektur og landskap AS

Entreprisen skal gjennomføres som utførelsesentreprise iht. NS 8405:2008 og ifølge modellen generalentreprise der byggherren tar ansvar for prosjektering og inngår kontrakt med bare én entreprenør, generalentreprenøren som kun har ansvar for utførelsen. Byggeteknisk forskrift TEK 17 legges til grunn for utførelse

I lenken under finner du alle dokumenter relatert til denne saken.

Vekt Tildelingskriterium
60 % - Pris
20 % - Byggetid
20 % - Erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne, for tilbudte nøkkelpersoner og organisasjon

Vektingsmodell

Pris regnes om til poeng med en proporsjonal regnemodell, hvor laveste pris gis 10 poeng og høyeste gis 1 poeng.

Byggetid regnes om til poeng med en proporsjonal regnemodell, hvor kortest tilbudt byggetid gir 10 poeng og lengst tilbudt byggetid gir 1 poeng.

Kriteriet "Erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne" vil bli tildelt en poengsum i skala 1-10 der beste tilbyder får 10 poeng og de øvrige tilbyderne gis skjønnsmessig lavere poeng. Dersom det ikke vedlegges dokumentasjon for vurdering av kriteriet vil det bli gitt karakter 0.

Oppdragsgiver vil tildele kontrakten til den entreprenøren som etter en samlet vurdering har inngitt det mest fordelaktige tilbudet.

Fremdriftsplanlegging

Byggherre har vedtatt følgende fremdriftsplan for prosjektet: (senest fire uker etter kontraktstildelingen skal GE levere bl.a. detaljert fremdriftsplan).

Milepeler Dato
Prosjektering, søknad om rammetillatelse Des. 2019 – apr. 2020
Kunngjøring av konkurranse på Doffin 05.05.2020
Felles tilbudsbefaring på byggeplass 12.05.2020, kl. 14:00
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 26.05.2020, kl. 14:00
Frist for innlevering av tilbud 02.06.2020, kl. 14:00
Tilbudskontroll, avklaring og kontraktinngåelse Uke 23 – uke 24 2020
Byggestart Uke 27 - 2020
UTVALGTE ANBUDSDOKUMENTER