Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Overvann og nedbør

Overvann og nedbør

Mye regn på kort tid kommer oftere enn før, og til alle årstider. Sluker og rister må derfor alltid holdes åpne. Særlig om høsten må huseiere og folk som bor langs gatene sjekke at løv og rusk ikke tetter sluker og rister. Om vinteren kan is og snø hindre regn og smeltevann å renne ned i avløpsristene.

Et tett avløp i veien kan i verste fall bety at vannet i stedet finner veien til en garasje eller kjeller i nærheten

Din plikt som huseier

Politivedtekter i Våler kommune sier: "Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennesten, grøfter e.l. holdes åpne"

POLITIVEDTEKTER FOR VÅLER I ØSTFOLD (LOVDATA.NO)

Hjelp naboen

Er det meldt kraftige regnskyll, sjekk gjerne kjellerhalsen og sluker på tomta til naboer og kjenninger som du vet er bortreist, eller som ikke selv er i stand til å gjøre jobben.

Meld fra om vannskader på veier og friområder

Oppdager du skader på vei, park og friområder etter regnskyll, meld fra til kommunens sentralbordet i åpningstiden og vakttjenesten etter stengetid.

RING SENTRALBORDET (I ÅPNINGSTIDEN) 69 28 91 00
RING VAKTTELEFONEN (ETTER STENGETID) 459 77 070

Meld fra om vannskader i kjeller

Har vannet funnet veien inn i din kjeller og trenger umiddelbar hjelp til å pumpe det ut. 

Mosseregionens interkommunale brann og redning (MiB) har mannskap og utstyr som er egnet til dette.

Husk også å varsle kommunen på vakttelefonen.

RING MIB: 69 24 78 50
RING VAKTTELEFONEN: 459 77 070

Vær og flomvarsel

FLOMVARSEL FOR VÅLER (VARSOM.NO)
VÆRVARSEL FOR VÅLER I ØSTFOLD (YR.NO)
VIKTIG Å VITE OM KJELLOVERSVØMMELSER (PDF)
HVORDAN HÅNDTERE OVERVANN PÅ EGEN EIENDOM (PDF)